Balti ketti ja sellega seotud teemasid kajastati eri lehtedes rohkem kui nädala vältel. Avaldati kõnesid, karikatuure, aga ka sündmustelt püütud fotosid. Foto: Rauno Volmar

Tolleaegsetest ajalehtedest joonistuvad välja nii Balti ketiga seotud algsed plaanid kui ka märksa võimsam tulemus. Juba viis päeva enne keti toimumist andis näiteks kultuurileht Reede (praegune Sirp) teada, et „Eestimaa Rahvarinde, Läti Rahvarinde ja Leedu liikumise „Sajudis” üleskutsel toimub 23. augustil k.a. kõigis Balti vabariikides protestipäev Baltikumi annekteerimise vastu 1939. aasta MRP (Molotovi-Ribbentropi pakt – toim) lepingu alusel.” Kirjas on (oletatavad) üksikasjad: „Keti pikkus Eestis on 211,5 kilomeetrit, sellesse ühendatakse vähemalt 140 000 inimest (keti üldpikkus on ca 600 km, 700 000 inimest). Inimesed paigutatakse ketti hajutatult mitte rohkem kui 10 meetrit inimese kohta, linnades ja asulates aga kujundatakse seotud kett.” Ehkki täpseid arve ei teata, hinnatakse osalejate arvuks tagantjärele siiski umbes kaks miljonit, nii et selle uudisnupu ennustusi võib pidada küllaltki ettevaatlikuks.

23. augustil ilmus aga MRP 50. aastapäevale tähelepanu juhtivaid tekste. Sakala avaldas näiteks Jaak Alliku, Toomas Korgi, Tõnu Laagi ja Jüri Raidla (toona vastavalt EKP Viljandi, Rakvere, Tartu ja Pärnu rajooni- või linnakomitee I sekretärid) artikli „Eesti tee iseseisvusele”. Seal kirjutati, et Nõukogude Liidu valitsus peaks astuma vältimatu ja tähtsa sammu ning tühistama MRP salaprotokolli. „Samas peame endale aru andma, et sellest ei tulene Teise maailmasõja tulemusena Euroopas väljakujunenud riigikorralduse ja riiklike suhete süsteemi ümberkujunemist. (...) Kuid me ei eita, et MRP salaprotokolli tühistamisest ja Eesti Riigivolikogu poolt 1940. a juulis vastuvõetud aktide õigusliku aluse ümberhindamisest võib tuleneda Eesti praeguse juriidilise staatuse muutumine.”

Ükski tont pole hirmus


Järgmisest päevast avaldatakse juba kõikvõimalikke Balti ketiga seotud kajastusi: reportaaže, kõnede äratrükke, arvamusavaldusi – ikka ühes võimsa pildimaterjaliga. 24. augustil kirjutavad sündmustest näiteks Rahva Hääl ja Noorte Hääl.

« Avalehele 6 Kommentaari