Nõukogude mereväelase pannoo ja restauraator Hilkka Hiiop Foto: Priit Simson

Naissaare mereväelasepannoo restaureerimist alustati restauraator Hilkka Hiiopi juhendamisel juba 2013. aastal. Maaling oli selleks ajaks katastroofilises olukorras – kunstiloomeks ebasobivate materjalidega (õlivärv tsementkrohvil) valmistatud 9 meetri laiune teos koorus peaaegu täies ulatuse.
Toona kaitsti värvikiht avariitööde korras marlikleebisega, mis päästiski teose hävingust.
2017. aasta suvel algasid eksperimentaalsed restaureerimistööd, mis päädisid täna pannoo piduliku avamisega.