Ants Viires Rauno Volmar

„Ants Viirese teaduslikud uurimused eesti rahvakultuuri ainelistest ja vaimsetest valdkondadest kuuluvad Eesti etnoloogilise kirjanduse aarete hulka,“ selgitas Viirese valituks osutumist Tartu ülikooli etnoloogia professor Art Leete pressiteate vahendusel.

Kõige olulisemaks Viirese tööks peab ta Eesti rahvakultuuri ja rahvusliku mõtet ühendava koguteose „Eesti rahvakultuur“ koostamist. „Ants Viires on koguteose ühe peatoimetaja ja koostajana püüdnud just selle teose kaudu juhatada lugejad avara ning kõikehaarava arusaamiseni Eesti kultuurist nii ajaloolises mõõtmes kui ka Eesti ühiskonna tänapäevasel multikultuurilisel taustal.“

Tartu ülikool andis rahvusmõtte auhinda välja kuuendat korda. Auhinnaga tunnustatakse inimest, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud Eesti riiklikku ja rahvuslikku eneseteadvust. Eelneval viiel aastal on auhinna pälvinud kirjanik ja etnoloog Ilmar Talve, helilooja Veljo Tormis, akadeemik Endel Lippmaa, kunstnik Kaljo Põllu ja kirjanik Ain Kaalep.