Sisekaitseakadeemia ja Tartu ülikooli Narva ühise õppe- ja majutushoone kunstikonkursi võidutöö Foto: Kavand märgusõnaga Otium reficit vires, Oliver Soomets

Sisekaitseakadeemia ja Tartu ülikool kuulutasid 30. aprillil välja Narva ühise õppe- ja majutushoone kunstikonkursi, mille eesmärgiks oli leida sobivaim kunstiteose ideelahendus ühise õppe- ja majutushoone esisele avalikule platsile.

Otsitud kunstiteos pidi olema mahuline, kõikidest külgedest vaadeldav skulptuur või installatsioon. Selle lahendus pidi lähtuma hoone otstarbest ja arhitektuursest lahendusest ning seda ümbritseva territooriumi maastikuarhitektuursest lahendusest. Kuna kunstiteos jääb hooneesisel platsil nähtavale kohale linnaruumis, pidi see arvestama ümbritseva linnaehitusliku keskkonnaga. Teose loomiseks olid ette antud märksõnad – sõbralik, kodune, esinduslik, Narva ja Eesti.

Tähtajaks esitati 10 ideekavandit, mis kõik kvalifitseerusid ning esitati žüriile sisuliseks hindamiseks. Žürii hindas võistlustöödes vastavalt võistluseeskirjale kõikide vastavaks tunnistatud kavandite ideelist ja vormilist kvaliteeti, vastavust ülesandele ning selgitas anonüümselt märgusõnade kaudu välja konkursi auhindade saajad.

Peale võistlustööde ülevaatust valis žürii konsensuslikult välja kolm parimat tööd, mis žüriiliikmete arvates enim vastasid konkursi eesmärkidele ja hindamiskriteeriumitele ning olid nii kontseptuaalselt kui visuaalselt sobivaimad.

Võitjaks osutus kavand märgusõnaga Otium reficit vires. Kavandi autor on Oliver Soomets (OÜ Page).

Žürii oli seisukohal, et esitatud töö – hiigelpadi viitega puhkuse olulisusele jõu taastamisel, on sisult igati sobilik hoone juures, mille peamiseks funktsiooniks on ühiselamu, ning vastab eriti hästi võistlusülesandes toodud märksõnadele "kodu" ja "sõbralik".

Ka hindas žürii kõrgelt nii sisult kui vormilt muidu niivõrd pehme eseme suurepärase esitamise betoonis kui vastandlikult kõvas materjalis. Võlus stiilipuhas ja julge eksperiment. Koti sisse valatud betoon on teostusena paras väljakutse ja sellisena annab tööle olulise mõõtme juurde.

Ainsa nõrga kohana tõid mõned žüriiliikmed välja autorite poolt näidatud teose kaalu, mis ületab oluliselt teosele rajatud vundamendi kandevõimet. Samas peeti reaalseks teostuse käigus teose kaalu vähendamist ilma teost visuaalselt muutmata. Samuti vajab täiendavalt lahendamist lähteülesandes nõutud kuid võistlustöös nõrk valguslahendus.

Teise ja kolmanda koha töödega saab tutvuda akadeemia koduleheküljel.