Vaba Lava teatrisaalis Fine5 lavastus "25 tantsu" Foto: Rauno Volmar

Saates avaldasid arvamust Aarne Valmis, Veera Tolli-Baskin ja kultuuriminister Indrek Saar. Kuna Katrin Lust ei andnud saates teistele asjasse puutuvatele teatritele sõnaõigust ja Aarne Valmis tõi saates välja poolikuid tõdesid või suisa valeandmeid nii Tiina Oleski kui ka Fine5-i tegevuse kohta, siis peame vajalikuks neile avalikult vastata.

Paar nädalat enne saadet kirjutas Katrin Lust Tiina Olleskile kirja, kus küsis, kuidas Tiina kommenteerib oma osalemist teatrite rahastuskomisjonis. Tiina Ollesk vastas (allpool katkend kirjast):
„Vastan sedasi:
1) Kui komisjon tööle asus, siis esimees leppis kõigi liikmetega kokku, et komisjoni tööd kommenteerib ja küsimustele vastab ainult komisjoni esimees.
2) Kui arutati tantsuteatrite taotlusi, siis sel ajal ei viibinud mina ruumis ega osalenud komisjoni töös. Mida komisjon selles valdkonnas arutas ja milliseid hinnanguid peale ekspertide ülevaateid andis, seda ei oska mina öelda. Tantsuvaldkonna teema arutati läbi ilma minu juuresolekuta ja otsus tehti ilma minuta.
3) Mina esindan komisjonis väike- ja projektiteatrite liitu (EVPTL), kelle poolt mind ka komisjoni valiti. Ilmselt iga liidu liikme puhul oleks potentsiaalselt tekkinud täpselt sama probleem, et iga liidu liige on kellegi esindaja.“

Tiina Ollesk vastas Katrin Lusti kirjale nii nagu olukord tegelikult oli, kuid ajakirjanik ei pidanud vajalikuks oma saates välja tuua, kuidas ja kelle poolt Tiina Ollesk komisjoni valiti ja keda ta seal esindas. Samuti ei tulnud Lust Fine5-i arvamust küsima, mis oleks võimaldanud teema objektiivsema avamise.

Valmis valetas etenduste arvu osas
Aarne Valmis väitis saates, et Fine5 sai Kultuuriministeeriumilt toetust 15000 eurot aastas ja esitas 16 etendust. See väide on vale. Kui Valmis räägib 2017. aastast, siis sai Fine5 Kultuuriministeeriumilt toetust 9000 eurot ja selle (ja täiendavalt taotletud toetuste eest) esitas teater 16 etendust. Kui Valmis pidas silmas 2018. aastat, siis Fine5 sai toetust 15000 eurot ja (koos täiendavate toetustega) esitas teater mitte 16, vaid 36 etendust (s.h. näiteks koostöös Rakvere Teatriga EV100 teatrite ühistöö raames valminud “Puudutada kuud”). Lisaks sellele anti kaastöös Eesti Draamateatriga 19 etendust, Vene Teatris ja R.A.A.A.M –MTÜ-s tegutseti lavastuse koreograafidena.
Aarne Valmis väitis halvustavalt, et Fine5 on vähetuntud ja “mis teater see selline on, mis teeb ainult 16 lavastust aastas?”
Meenutuseks Aarne Valmisele, et Fine5 on ainus tantsuteater Eestis, mis tegutseb juba 1992. aastast Fine5 Tantsuteatri üheksa originaallavastust on pärjatud rahvusvahelisel konkursi IFMC (International Festival of Modern Choreography in Vitebsk) auhinnaliste kohtadega. See konkurss-festival on oma 30aastase traditsiooniga suurim kaasaegse koreograafia konkurss Ida-Euroopa, Venemaa ja Aasia regioonis.

Toetusi Kultuuriministeeriumist on Fine5 taotlenud alates 90ndate keskelt (alguses nõunike ja ministrite ees selgitamas käies, pärast taotlusvoorude tekkimist oleme esitanud igal aastal taotluse. Alles 2014. aastal saime oma esimese tegevustoetuse (tegevuseks aastal 2015). Täna on Fine5 ainus järjepidevalt tegutsev ja viimasel paaril aastal ka väikest tegevustoetust saav tantsuteater Eestis. Valmis nimetas saates ka MTÜ Teine Tants tantsuteatriks, aga see väide on samuti vale. See on ühing, mis organiseerib Kanuti Gildi Saali tegevust ja millel ei ole mitte mingit seost tantsuteatri kui teatrikunsti ühe vormiga. Kanuti Gildi Saal on etenduskunstide keskus, mis on avatud erinevatele kunstidele ja kunstitegijatele.

Me austame Eino Baskini loomepärandit ja usume, et vaatamata ülekohtule ja ebaõiglusele, mis talle eluajal osaks sai, ei oleks ta ise teisi väiketeatreid (sõltumata žanrist) ja eriti sellise alarahastatud valdkonna, nagu tantsuteatri esindajaid Eestis, ebaausas käitumises kahtlustama hakanud.

Fine5-i ja kõiki teisi EVPTL-i kuuluvaid väiketeatreid teatrite rahastuskomisjonis esindanud Tiina Ollesk ei ole vääritult käitunud ei komisjoni liikmena ega ka teatri asutajaliikmena. Ja lõpuks palve Katrin Lustile – te olete teravate teemade püstitaja, aga olge siis ka nende põhjalikum, objektiivsem ja tähelepanelikum avaja. Maailma mustvalgeks võõpamise asemel peaksite professionaalina siiski suutma igal üksikjuhul originaalvärve eristada ja mitte ise neid vägivaldselt üle värvima või nendega avalikus ruumis manipuleerima. Muidu lämbume me kõik poolikute tõdede ja valede võrgus.