Teater NO99 Foto: Madis Veltman

Teatriliit osutab, et konkursi lõppvooru jõudnud loomingulised ühendused – Lauri Lagle ning Elektron – on teinud vaimseid ja ka materiaalseid pingutusi konkursil osalemiseks ning viimasel hetkel konkurssi katkestada pole aktsepteeritav.

Avaldame pöördumise täismahus:

Austatud minister

Eesti Teatriliidu juhatus arutas oma koosolekul 17. juunil 2019 olukorda, mis on kujunenud seoses Tallinnas Sakala tn. 3 asuva teatrisaali edasisele kasutamisele korraldatud konkursi ministeeriumipoolse katkestamisega.

Me ei pea normaalseks loomingulise konkursi katkestamist n.ö viimasel hetkel enne tulemuse väljakuulutamist, arvestades, et konkursi lõppvooru jõudnud loomingulised ühendused – Lauri Lagle ning Elektron – on teinud vaimseid ja ka materiaalseid pingutusi konkursil osalemiseks ning sidunud oma edasisi loomingulisi (ka ajalisi) plaane konkursi võimaliku tulemusega. Ministeeriumi poolt oleks olnud ja on korrektne kohtuda konkursil viimasesse vooru pääsenutega ning selgitada neile muutunud asjaolusid ning võimalikke edasisi arenguid.

Praeguses olukorras loeme esmatähtsaks SA Vanalinna Teatrimaja ja tema hallatava teatrisaali säilitamist võimaliku alalise etenduspaigana väljaspool Tallinna töötavatele teatritele ning ka baasina isemajandavate projektlavastuste loomiseks. See nõuaks hoone, saali ja lavatehnika töökorras hoidmist minimaalse vajaliku alalise tehnilise koosseisuga.
Loodame, et Kultuuriministeerium teeb kõik temast oleneva selle tagamiseks, mis võimaldaks tulevikus taastada seal alalise etendusasutuse tegevuse.

Olles kõiki Eesti teatritöötajaid esindavaks ning ühendavaks organisatsiooniks kinnitab Eesti Teatriliit valmidust olla Kultuuriministeeriumile partneriks edasiste teatrivaldkonna finantseerimist ning teatrivõrgu planeerimist käsitlevate otsuste arutamisel.

Alla kirjutasid:
Jaanus Rohumaa (Eesti Lavastajate Liidu esimees)
Ain Lutsepp (Eesti Teatriliidu esimees )
Liina Tepand ( Eesti Lavastuskunstnike Liidu esimees)
Tõnn Lamp (Eesti Näitlejate Liidu esimees)
Triinu Upkin (Eesti Balletiliidu esimees)
Eve Komissarov (Eesti Teatri Tehniliste töötajate Ühendus)
Hedi-Liis Toome ( Eesti Teatriuurijate ja-kriitikute ühendus)