Vanemuise ballett "Romeo ja Julia" Maris Savik

Teater teeb ka ettepaneku, et välisartiste saaks värvata sisserände piirarvu väliselt.

Vanemuise teatrijuht Toomas Peterson siseministeeriumile saadetud pöördumine täismahus:

"Pöördume teie poole seoses olukorraga, mida põhjustab sisserände piirarv ja selle ülikiire täitumine.
Etendusasutused töötavad hooajapõhiselt, mis toob endaga kaasa selle, et artistide vahetused leiavad enamasti aset suvel, uued artistid saabuvad tavaliselt augustis. Viimastel aastatel on see tähendanud, et artistidel pole võimalik tööle asudes taotleda pikaajalist elamisluba, kuna sisserände piirarv on selleks ajaks ammu täitunud. Käesoleval aastal oleme sattunud olukorda, kus meie balletiartistid jäid välja ka 2019. aasta elamisloa saajate hulgast, kuigi nende taotluse esitamine oli registreeritud 2019. aasta jaanuarikuu keskpaigaks. Oleme paaril viimasel aastal sattunud olukordadesse, kus artisti ebakindel staatus riigis põhjustab teatrile palju muret ja loob ebastabiilse olukorra teatri mängukava elluviimisel. Teatri loomingulistes meeskondades pole artistide vahetamine lihtne. Teatrite repertuaar on suur, selle omandamine nõuab palju aega ja vaeva. Ja kui selgub, et artistid peavad keset hooaega seoses elamis- ja tööloa puudumisega riigist lahkuma, on teater väga keerulises olukorras ja repertuaar suures ohus.

Vanemuise teatri balletitrupp koosneb valdavalt välismaalastest. Nii tantsu- kui muusikamaailmas on täiesti tavapärane praktika, et artistid liiguvad rahvusvahelisel maastikul erinevate etendusasutuste vahel. Oleme täna olukorras, kus kahel Vanemuise teatri balletiartistil lõppeb maikuu alguses nii Eestis viibimise alus kui ka õigus töötamiseks. Nende kahe balletiartisti võimalus sügisest balletitrupiga taasühineda on lahkuda Eestist 90-ks päevaks (mai alguses). Samal ajal kestvad teatris kuni juunikuu keskpaigani proovid uuslavastusega, mis esietendub sügisel. Selline lahkumine aga paneb nii artistid kui ka teatri olukorda, kus proovides osalemine pole võimalik ja sellest tulenevalt ei saa nimetatud artistid osaleda ka kõne all olevas balletilavastuses.

Teatril on olemas artistid, kellega me tahame koostööd teha ja nemad tahavad Vanemuises töötada. Sisserände piirarvust tingitult oleme täna neid artiste kaotamas. Augustis saabuvatele uutele artistidele saab taotleda vaid loa lühiajaliseks töötamiseks, mis ei anna mingit kindlustunnet teatrile oma repertuaari ülesehitamiseks ega planeerimiseks. Võib juhtuda, et oleme järgmisel kevadel täpselt samas olukorras.

Palume tekkinud olukorras abi, et leida võimalus kahele balletiartisti töö jätkamiseks Vanemuise teatri balletitrupis. Pikemas perspektiivis palume leida lahendus etendusasutustele ja kontsertorganisatsioonidele, mis võttes arvesse nende töö eripärasid (aeg ja iseloom), võimaldaks värvata välismaiseid artiste sisserände piirarvu väliselt".