Rait Avestik

„Kõik sai alguse ideest mängida näitlejaga, kellega reaalselt ei ole võimalik enam mängida,” selgitas uudset ideed näitleja Tanel Saar, kes oma koolilõputööna oli lavastanud Becketti „Lõppmängu”. „Sealt jõudsin Jüri Järvetini ja sealt omakorda „Krappi viimase lindini”.” Järvet on Krappi mänginud neli korda. Neid salvestisi kuulates ja vaadates ning Järveti muid materjale läbi töötades hakkas mõte Saare peas liikuma.

Becketti näidendis kuulab 69-aastane vana Krapp, nooruses, 30 aastat varem lindistatud sisevestlusi. Kuna Tanel Saar on noore Krappiga üheealine, tuli talle idee see lint ise sisse lugeda kui „…viimane lint / Saare esimene lint”. 30 aasta pikkune vahe, mis Krappil lindi ja selle kuulamise vahele jääb, on VAT- teatrile põnevaks eesmärgiks – „Krappi viimane lint” esietendub VAT-teatri ja Tanel Saare esituses 2040. aasta sügisel, kui Saare sisseloetud lint Becketti lavastuse käigus ette mängitakse.

Avalikke salvestusi on tänavu sügiseks planeeritud mitu. Kõige paremini õnnestunud helisalvestis deponeeritakse 2040. aastani teatri- ja muusikamuuseumis. Lavastus jääb 30 aasta pärast ära ainult sel juhul, kui Tanel Saarel pole enam võimalik esineda. Kuna kõigil ei pruugi olla võimalik 30 aasta pärast etendusele tulla, mängitakse lavastus Jüri Järveti abiga ennatlikult siiski ka seekord läbi.

Aeg annab arutust

Autoritruuduse kõrval on tegemist ka Tanel Saare enda teatraalse tagasi- ja edasivaatega oma ametile. „Etendus on mitmes reaalsuses. Igas eas on inimesel omad vaated ja oma tõde. Need muutuvad ega pruugi ühilduda. Seega kõike ei pea kokku sulandama,” selgitas Saar, kuidas algtekst ja tema enda sisevaatlused kokku sobivad. „Küll aga võib kõik harmooniliselt kokku kõlada. Lavastus jääb tekstile autoritruuks, kuigi olen mõned remargid ära vahetanud ja mõned juurde lisanud.”

„Krappi viimases lindis” jääb kõlama Becketti mõte, et me saame alles hiljem aru, millised lollakad me oleme olnud ega või ette teada, kui lollakaks me veel osutume. Saare sõnul ei saagi kuidagi teisiti olla. „Inimene peabki arenema ja küpsema ja liikuma edasi terve elu,” tõdes ta. „See oleks väga hirmutav, kui inimene ei muutu ega täiene. Kahju ainult, et mõni tõde jõuab meieni liiga hilja. Ajas muutume kõik. Ja kui tagasi vaadata, siis tundub nii mõnigi asi meile naljakas. Tunneme kas rõõmu või häbi. Või teeksime hoopis mõne teise, targema valiku. Nii ka mina.”

Avalik lindistus

„…viimane lint / Saare esimene lint”

Kontseptsioon: Tanel Saar ja Co

Esitus: Tanel Saar ja Hanna Allsaar (T-teater)

Näitejuhid-konsultandid:

Rait Avestik ja Aare Toikka

Esimene avalik lindistus

8. septembril Tartus eesti teatri festivalil

Teised lindistused 17., 20., 21., 22. ja 27.–30. septembrini rahvusraamatukogu tornisaalis

DRAAMA 2010

Eesti teatri festival

6.–12. septembrini Tartus

•• Põhiprogrammi ehk Madis Kolgi kuraatorprogrammi kuulub kaheksa mööndusteta teatri lavastust: „Kes kardab Virginia Woolfi?”, „Pea vahetus” (mõlemad teater NO99), „Kirsiaed” (Eesti Draamateater), „Meie, kangelased” (Tallinna Linnateater), „Mässajad” (Endla), „Kevade” (Vanemuine), „Eesti meeste laulud” (Von Krahl ja Nargen Opera), „Toatüdrukud” (Rakvere teater).

•• Ivar Põllu ja Tartu Uue Teatri loodud kõrvalprogrammi kuulub 18 autoriteatri parimat näidet, sh Tartu Uue Teatri enda lavastused, mitu tantsulavastust, Von Krahli „The End”, Cabaret Rhizome’i kaks lavastust jpm.

•• Festivali väliskülaliseks on iraani lavastaja Homayun Ghanizadehi Mungu trupi „Caligula”, mida mängitakse 9. ja 10. septembril Eesti Draamateatris ja 12. septembril Vanemuise väikeses majas.

•• Festivali raames toimub kaks esietendust: VAT-teatri „…viimane lint / Saare esimene lint” ja Vanemuise „Quevedo”.

•• Festivali raames toimub ka Draama 2010 kokku võttev rahvusvaheline konverents ning vestlusring autoriteatri teemal.