RIANovosti

Vene Teatri uue kunstilise juhi Marat Gatsalovi palga küsimus viis tänavu teatrijuhi Svetlana Jantšeki ametist lahkumiseni. Praeguseks on Gatsalov paljastanud ka tüli tekitanud summa. Kunstiline juht saab kätte 2400 eurot ehk brutopalka umbes 3100 eurot, millele lisandub 600-eurone korterihüvitis. On seda palju või piisavalt?

Erinevalt teatridirektoritest pole etendusasutuste loomejuhtide palgad avalikud. On aga teada, et tavaliselt teenib teatridirektor loomejuhist mõnevõrra rohkem. Sellisel juhul on Vene Teatri uus juht, 2237-eurose kuupalgaga Tõnu Lensment erand.

Nukuteatri kunstiline juht Vahur Keller soostus kommentaariks ütlema, et kunstilise juhi palgasumma on nende teatris kokkuleppeliselt seotud kindla protsendiga direktori palgast. Kelleri sõnul on välismaalaste palkamine kindlasti kallim, aga mõnedel juhtudel ka vajalik ja põhjendatud. Gatsalovi kohta ütles ta aga lühidalt: „Ei tahaks teiste palgakokkuleppeid kuidagi kommenteerida, eriti veel hakata hindama kellegi taset.”

Vanemuise draamajuht Urmas Lennuk märkis, et ta lepingus on punkt, mis palga avalikustamist ei võimalda. „Vihjeliselt võin öelda, et kultuuritöötajate palgad ongi Eesti oludes väikesed, nagu ka õpetajatel ja meditsiinitöötajatel.”

Hinnata tuleks sisu

Moskva Novaja Opera endine peadirigent Eri Klas rõhutas, et Venemaa teatris makstavate palkade kohta üldistust teha ei saa: „See kõik oleneb konkreetsest inimesest, tema haarde suurusest ja sellest, kui palju ollakse üldse võimelised maksma.”

Ka Lennuk tõi esile, et asja tuleks vaadata sisuliselt, mitte ainult raha lugeda. „Gatsalovi puhul on kindlasti palju hulga huvitavamaid asju, mida arutada, kui tema palk,” ütles Lennuk. „Isiklikult leian, et priiskamine oleks, kui Vene Teatril lastaks lihtsalt edasi kulgeda. See oleks pikas perspektiivis materiaalselt kindlasti kahjulikum.”

Kui tuua võrdlusi välismaa tipptasemest, siis näiteks Suurbritannia rahvusteatri kunstiline juht saab sealse meedia andmeil üle 17 000 euro kuus, Berliini Schaubühne kunstiline juht üle 8000 euro. Aga kas Gatsalov on tipptase?

Eelmisel aastal Gatsalovi Viinistusse „Tühermaad” lavastama toonud R.A.A.A.M-i

produtsendi Märt Meose kinnitusel on Gatsalov tänapäeva Venemaa teatri nooremas põlvkonnas üks huvitavamaid lavastajaid. Seda tõendavad ka prestiižikad auhinnad, nagu 2010. aastal saadud draamažürii eripreemia teatrifestivalilt „Kuldne mask”.

Poliitik ja endine teatrijuht Jaak Allik, kes on hästi kursis nii Eesti kui ka Venemaa teatrieluga, oletab, et Gatsalovi palk ei ületa suurusjärgu poolest tegelikult Draamateatri, Vanemuise ja Estonia kunstilise juhi palka. „Midagi ehmatavat seal küll pole, see on turuhind,” lisas ta. „Kui selline lavastaja nagu Gatsalov peab Vene Teatris töötamise tõttu nüüd Moskva Kunstiteatris või Majakovski teatris mõne lavastuse vähem tegema, siis rahas ta pigem kaotab.”

Marat Gatsalov kohtub oma uue trupiga 14. augustil ja annab teatri tulevikuplaanidest ülevaate augusti lõpus. Kunstilise juhi leping kestab kolm aastat.