Uno Prii kavandatud tornelamu Torontos (1964) Foto: Kaido Haagen

Eesti arhitektid Torontos”, mis on pühendatud pärast Teist maailmasõda Kanadasse emigreerunud eesti arhitektidele. Toronto arhitektuuripildis mängisid olulist rolli eesti arhitektid, kelle trump oli Euroopa haridus ning sõjajärgne praktika Soomes ja Rootsis. Näitusel moodustavad omaette peatüki eesti kogukonna jaoks ehitatud hooned EELK Peetri kirik, Tartu College, Eesti Maja ning kooperatiivelamud ja hooldekodud. Need annavad tunnistust paguluses elava rahvakillu entusiasmist ja kogukonnavaimust, mis väljendus muu hulgas hea joonega arhitektuuris.