Viimasel ajal on palju räägitud meie ühiskonnas esinevast vihakõnest ja selle lumepallina kasvavast efektist.

(Sotsiaal)meedia on üle ujutatud vihaste, rassistlike, diskrimineerivate ja solvavate sõnavõttudega, mis loovad üpris hirmutava pildi meie rahva üldisest sallivus- ja haritustasemest. Jääb mulje, et igal pool valitseb väga vaenulik õhkkond.

Avalehele
156 Kommentaari
Loe veel: