1996. aasta aprillis algas tollase Sõnumilehe toimetuses tavapäratu arutelu selle üle, kas endise Nõukogude armee kindralile peaks tema hukkumise puhul pühendama paberlehe esikülje ja juhtkirja või piisab sündmuse ära märkimiseks pikemast käsitlusest ajalehe välisküljel.