Terje Lepp

Mitte sellepärast, et lastele plaksutamise meistritiitel anda, vaid, et nad “soojaks teha”, tavalisest olemisest välja raputada.

Seejärel tuleb esitamisele väike näidend, kus lisaks Foorumgrupi näitlejatele teevad kaasa MTÜ Caritas loovuskooli teatriringi noored. Publiku ees rullub lahti koolivägivalla juhtum, kus peategelase Grete usaldust kuritarvitatakse ja tema seadusega pahuksisse läinud isa kohta käiv saladus klassis laiali räägitakse. Kui ühel klassi tüdrukutest rahakott kaduma läheb, süüdistatakse Gretet, sest “ega käbi kännust kaugele kuku”. Järgnevad klassikaaslaste mõnitused ning pärast kolmenädalast puudumist naelutab Grete häbiposti ka tema õpetaja, teatades klassi ees, et Grete jäetakse tegemata tööde pärast suvetööle.

Lapsed jälgivad tükki huviga – näidendis ettekantu puhul pole sugugi tegemist nii haruldase olukorraga, kui võiks olla. Nüüd järgneb foorumteatri põhiline osa – publik saab näidendis osaleda, pakkudes tegelaste käitumisele oma lahendusi. “Grete võiks saladuse välja rääkimata jätta”, “Grete peaks teistele julgemalt vastu hakkama”, “Õpetaja võiks Gretega eraldi, klassist väljas rääkida”, pakuvad lapsed õhinal. Iga mõte mängitakse omakorda eraldi läbi ning see, kes lahenduse välja pakkus, kaasatakse samuti etendusse. Lõpuks kantakse terve tükk ette kõiki soovitusi järgides – Grete ei jaga oma saladust, rahakoti kadumises ei süüdistata teda ning õpetaja ei jäta Gretet suvetööle.

Lavastusse kaasatakse publik

Etendus on üks osa VAT-Teatri foorumgrupi koolivägivalla ennetamise projektist “ValikuVabadus”, mis hõlmab kuut Tallinna kooli. “Me ei ütle kellelegi, kuidas on õige elada ja käituda, vaid pakume variante teisiti mõtlemiseks. Kui tükki vaatab mõni kiusaja, saab ta eneselegi ootamatult foorumteatri abil asja läbi ohvri silmade tajuda,” selgitas ennetusprojekti eestvedaja Mari-Liis Velberg. Sõle gümnaasiumis (ja mitte ainult seal) on õpilased igatahes vaimustuses, sest tavaliselt laste arvamust ei küsita, kuid foorumteater ongi üles ehitatud publiku, antud juhul laste mõtetele.

Foorumteater (Eestis ka sotsiaalteatriks nimetatu) tähendabki seda, et teatud situatsiooni lahkamisse kaasatakse ka publik, kes saab tegelaste käitumist suunata. Sellesama väikese koolisituatsiooni lavastamisele eelnes põhjalik eeltöö, mille käigus tutvuti konkreetse kooli muredega. Etendus varieerub kooliti. Alati on etenduse tegelased vanemad kui publik ning situatsioon selline, mis pole üks ühele samastatav näiteks mõne vaataja elus juhtunuga. “Oluline on teatav distants publiku ja näidendi tegelaste vahel. Meie eesmärk pole kellelegi haiget teha. Foorumteatri mõte on kaasa haarata. Kõik saavad arvamust avaldada, kuid hinnanguid ei jagata,” rõhutas Velberg.

“ValikuVabadus” on vaid üks VAT-Teatri foorumgrupi projektidest. Samasugust teise rolli asetumise võimalust ning konfliktsituatsioonide läbimängimist saab teha erinevatele sihtgruppidele. Näiteks detsembris lähevad Foorumgrupi liikmed Ämari vanglasse, kus tehakse – jällegi eeltöö põhjal selgunu järgi – just sealses keskkonnas tähenduslik etendus, kus probleemi lahendamisse kaasatakse ka vangid. Ehk paneb just foorumteatri tükk mõne kinnipeetava pähe mõtte, et saab ka teistmoodi.

Foorumteatril pikk ajalugu

•• Foorumteater on 1960. aastatel Brasiilia teatriuuendaja Augusto Boali välja töötatud osalusteatri, kaasava ja ühiskondliku teatri vorm. Foorumi mõiste pärineb Vana-Roomast. Seal oli foorum ühiskonnaelu keskuseks.

•• VAT-Teatri foorumgrupp tuli kokku 1999. aastal. Etendusi ja töötubasid korraldatakse üle Eesti – koolides, noortekeskustes, festivalidel ja isegi vanglates. Käsitletud teemade hulka kuuluvad näiteks tänava- ja koolivägivald, perekonna- ja rahaprobleemid, armastus, usaldus, lein, alkohol ja narkomaania.

•• Lisainfot leiab VAT-Teatri kodulehelt www.vatteater.ee

Allikas: VAT Teatri Foorumgrupp