Terje Lepp

Haigekassa sotsiaalkampaania on suunatud 25–50-aastastele naistele, sest erinevate uuringute põhjal on alkoholi liigtarbimine naiste seas kasvanud. Eesmärk on teadvustada alkoholi liigtarbimise kahjulikku mõju tervisele, aga ka välimusele, enesehinnangule ja eneseteostusele.

“Meeste alkoholismist on palju räägitud, aga see tendents süveneb ka naiste hulgas. Kõik algab kergest tipsutamisest. Need võivad olla üksikemad või muude probleemidega naised, kes arvavad, et igaõhtune klaas või paar veini ei tee midagi,” põhjendas haigekassa kampaania ideoloogiat koordineerijafirma Referents OÜ tegevjuht Ilona Laido.

Haigekassa rahastatud kampaania koosneb välireklaamist, tele- ja raadioklippidest, koolidele on tehtud õppefilm, õpetajad saavad õpetajaraamatu, perearstid trükise.

Viies Eesti linnas on väljas kahe kujundusega välireklaamiplakatid “Joomine teeb naise koledaks” ja “Kaunis naine on kaine”. Reklaami näeb ka ühissõidukites. Erakanaleis jookseb 20-sekundiline Punamütsikese teleklipp. “Peategelased on samad, aga muinasjutt on pea peale pööratud,” ütles Zavodis tehtud klipi kohta Marek Reinaas.

“Naise väline ja sisemine ilu on väga delikaatne, ent sihtrühma jaoks tähtis teema. Alkoholi liigtarbimisega seotud terviseprobleemid paistavad nii tipsutajale kui ka tema lähedastele silma eelkõige muutunud välimuses. Kui üks kaunis daam on end koledaks joonud, siis võib juhtuda, et teda ilusaks juua ei ole enam võimalik,” ütles Reinaas.

“Mõnikord tuleb näidata, kui kole võib naine olla. Olgu see kampaania ‰okeeriv,” põhjendas Laido iluaspektile rajatud reklaamikampaaniat.

Kommentaar

Svea Rosenthal

perearst

Inimeste mõjutamine emotsioonide kaudu on oluline ja välimus läheb meile kõigile korda.  Emotsionaalselt mõjub rohkem, kui tuua silme ette krooniline alkohoolikust naine, vähem mõjub, kui räägitakse, kuidas alkohol tervisele mõjub. Tervisest rääkimine ei toimi, sest mõeldakse: minuga seda ei juhtu. Muidugi oleks võinud välimuse ja tervise ühte lausesse kokku panna; kuna kampaaniad on kallid ja neid tehakse harva, võiks rohkem infot olla.  Aga  hea, et selliseid kampaaniaid üldse tehakse.

Kampaania

“Kaunis naine on kaine.

Ütle alkoholile ei!”

Haigekassa sotsiaalkampaania

•• Kampaania ideelahendus Referents OÜ

•• Plakatid ja teleklipi on teinud Zavod OÜ.

Kampaania eksperdid:

••  Tamara Janson (TÜ tervishoiu instituut), Mari Järvelaid (tervisekaitseinspektsioon),  psühholoogid Jüri Ennet ja Helle Niit.

Meediaeksperdid:

•• Annely Luikmel, Mark Reinaas

Soovitused alkoholile

“ei” ütlemiseks ja tervishoiuasutuste kontaktandmed:

www.terviseinfo.ee ja www.ave.ee