Pimp TV on populaarseim 25–44-aastaste eestlaste hulgas, kes moodustavad kogu vaatajaskonnast 34,5%. Üle poole vaatajatest on kesk- või keskeriharidusega ning Eesti keskmisest tunduvalt kõrgema netosissetulekuga. 58% Pimp TV vaatajatest on naised.

Küsitleti 301 eesti keelt kõnelevat inimest Tallinnas ja Harjumaal.

Pimp TV on kaabeltelevisioonikanal, mida opereerib AS Santenor. Praegu kuulub Pimp TV levialasse üle 401 000 potentsiaalse vaataja Tallinnas ja Harjumaal ning Tartus. Varsti plaanitakse kanalit laiendada Virumaale ja Pärnusse. EPL

Vaata ka: www.pimp.ee