Reedel algas Eestis toimuva kirjeldamine raadios ja imetillukese uudisnupuna ka teleuudistes ning laupäevastes ajalehtedes märgiti Tallinnas toimunud rahutused korralikult ära ehk siis stiilis: “600 meeleavaldajat, üks surnu, politsei kasutas protestijate laialiajamiseks gaasi, Venemaa ähvardab Eestit sanktsioonidega, Venemaa välisminister peab toimunut ebainimlikuks ja pühaduseteotuseks”.

Suured päevalahed nagu El Pais ja El Mundo kirjeldasid olukorda Moskvas resideeruvate korrespondentide sule läbi, mis paratamatult andis edasi vaid Venemaa juhtimist asjadele ning Venemaa poliitikute arvamusi. Piirkondlikud häälekandjad piirdusid ainult rahvusvahelistest uudisteagentuuridest saadud faktide väljatoomisega.

Pada sõimab katelt

Laupäeval El Paisile Moskvast artikli kirjutanud Rodrigo Fernandez tõi oma loo lõpuosas välja aga huvitava fakti, andes toimunule pea ainukesena arvamuslaadse seisukohavõtu: “Moskva reaktsioon tundub üle paisutatud, kui vaadata seda, kuidas Moskva kohtleb enda Teise maailmasõja kangelaste auks püstitatud monumente ja hauaplatse. Näiteid pole vaja kaugelt otsida, sest alles eile avaldas Novõje Izvestija juba teise reportaaži seitsmele piloodile püstitatud monumendi lammutamisest Moskva lähistel Himkis. Vähe sellest, et monument viiakse oma kohalt. Tegemaks ruumi uuele kaubanduskeskusele, kaotati teel uude matmispaika ka kangelaste maised jäänused.”

Hispaania enim loetud ajaleht, tasuta jaotatav 20 Minutos oli laupäeval siiski ainuke, kes tsiteeris külmalt ja selgitusteta ka Eesti ametivõimude versiooni. Selle internetiväljaandes toimus kommenteerijate vahel aga üsna pingeline vaidlus teemal, kas eestlased on fašistid või mitte. Enamik arvas, et nad on seda  ega saa aru, kuivõrd tähtis oli tervele maailmale sovettide võit natside üle.

Pühapäevastes ajalehetedes said juba sõna ka Eesti ametivõimud, peaminister ja politseitegelased. Sellegipoolest ei puudunud ühestki artiklist Eesti versiooni kõrval teema Eesti

venelaste diskrimineerimisest.  Nimelt nõutakse neilt kodakondsuse saamiseks “ülirasket keele ja ajaloo eksamit”.

Ka Baski terrorirühma ametlikuks häälekandjaks peetav Gara kirjeldas toimunut pühapäeval üsna pikalt, ent artiklist kumas läbi suhtumine “pada sõimab katelt”. Pärast ajalooliste ning äsja toimunu faktide väljatoomist ütleb autor Dabid Lazkanoiturburu, et “Kremli komme lähivälismaal elavaid rahvusvähemusi oma huvides ära kasutada ja seejärel maha visata on laialt tuntud” ning jätkab: “Samas Eesti valitsus, kes alles mõned päevad tagasi tegi ettepaneku võrdsustada “natsismi kuriteod stalinismiga”, üritab juhtida tähelepanu riigi tegelikelt probleemidelt mujale. Selle jaoks on tal väärt õpetaja Putini-Venemaa näol, kes teeb kõike muud, kui kustutab baltlastele ja teiste rahvuste rahulolematust.”