Euroopa Liidu toetusel ilmunud sotsiaalhoolekannet ja sotsiaalset turvalisust kajastav raamat on heaks õppematerjaliks sotsiaaltöötudengitele ja praktiliseks käsiraamatuks sotsiaalvaldkonnas töötajaile. Ent see pakub huvitavat lugemist kõigile, kes tahavad saada ettekujutust Eesti sotsiaalhoolekandest. Raamatu juhatab sisse ülevaade Euroopa sotsiaalturvalisusest ja lääneliku heaoluriigi kujunemisest. Samuti heidetakse pilk Eesti sotsiaalpoliitika minevikule, lahatakse ühiskonnas aset leidnud kiireid muudatusi ning tuleviku sõlmküsimusi, eeskätt laste, vanurite ja puuetega inimeste hoolekandes.

Eraldi peatükk on raamatus pühendatud pensionireformile, mis on Eesti suurim sotsiaalpoliitiline uuendus pärast taasiseseisvumist.

Sotsiaaltöö praktikutele on abiks raamatus lahtiseletatud Eesti sotsiaalhoolekande seadus. Selle taustal on välja toodud teravamaid praktilisi ja eetilisi probleeme, mida tuleb eri tasandi sotsiaalvaldkonna töötajail lahendada. Erilist tähelepanu on pööratud suhetele kliendiga ja inimõiguste järgimisele.

Raamatu autorid Merle Malvet ja Matti Mikkola on mõlemad sotsiaalhoolekande seaduse põhitegijaid ning osalised Eesti uue sotsiaalhoolekandesüsteemi loomises. Merle Malvet on sotsiaalministeeriumi sotsiaalkaitse osakonna asejuhataja, Matti Mikkola Helsingi Ülikooli õigusteaduste professor.