----

Heauusilma kokkukutsuja ja loendi asutaja Arni Alandi (32) seisukoht on, et tulevikus peaks meilinglistist kujunema survegrupp, mis tahab mõjutada võimuorganeid tegema inimsõbralikke ja loodussäästlikke otsuseid. "Kui on näha, et mingi sigadusega on hakkama saadud või saadakse, võetakse sõna."

Heauusilma liikme kunstiteadlase Mari Sobolevi sõnul on Heauusilma mõte koondada inimesi, kes tunnevad muret looduskeskkonna ja inimühiskonna seisundi pärast ja on nõus olukorra parandamise nimel laskma endale kas või "vasakpoolse" või "rohelise" sildi külge kleepida.

Alandi töötab välisuudiste toimetajana Aktuaalses Kaameras ning internetiportaalis Roheline Värav. Heauusilm peab tema arvates arenema reaalselt eksisteerivaks klubiks.

Internetikeskkonnas arutatakse eelkõige sotsiaalseid ja keskkonnakaitselisi probleeme, väiksem grupp kohtub ka näost-näkku. Ühe anonüümseks jääda soovinud listi liikme sõnul on Heauusilma tugevus selles, et see on koondanud üle 70 inimese, kes "kõik oma üldjuhul üsna produktiivses professionaalses tegevuses ja eraelus juhinduvad vasakpoolsetest ja ökoideedest".

Arni Alandi sõnul võivad listi liikmeks saada kõik, kes on nõus manifestis esitatud põhimõtetega. Seltsinguga saab kontakti astuda listihalduri aadressil afrodisiax@yahoo.com.