"Allar Jõks on pälvinud meie kõigi tähelepanu küllap eelkõige oma tööga õiguskantsleri ametis aastatel 2001-2008," ütles Tallinna ülikooli filosoofiaprofessor Tõnu Viik. "Selle aja jooksul on ta väljendanud mitmeid ühiskonna-, riigi- ja poliitikakriitilisi seisukohti ja tema kasuks peab ütlema, et ta on jäänud neid väljendama siiamaani, nii et tegemist on ühe aktiivse kodanikuga meie kõigi heaks ja hüvanguks."

Kultuuriministri nõuniku Silver Meikari pikem kokkupuude Allar Jõksiga pärineb mõne aasta tagusest ajast, kui too kaitses Pühajärve kogukonda vallavalituse plaani eest kohalik kool sulgeda.

"Läks hästi, kool jäi alles, aga me otsustasime kaasata Allar Jõksi sellesse kohtuprotsessi kaitsma Pühajärve kogukonda just seetõttu, et me teadsime, et see protsess võib omada laiemat ühiskondlikku mõju. Ja omaski tänu sellele, et Allar Jõks andis intervjuusid, kirjutas sotsiaalmeedias – suhtles avalikkusega," rääkis Meikar.

Pühajärve kooli päästmine innustas Meikari sõnul väga palju inimesi teistes piirkondades oma õiguste eest võitlema ja lükkas käima mitmeid protsesse, mis muutsid laiemalt Eesti poliitikat alates erakondade rahastamisest ja lõpetades kogukonna õigusega enda eest seista.

Viigi hinnangul paistab Allar Jõks silma eristumisega poliitilisest establishmendist selle kaudu, et kui pigem oleme riigivõimu kõrgematelt astmetelt harjunud kuulama juttu, et üldiselt on meil kõik hästi, üksikuid asju saab veel parandada, siis Jõks lubas endale irdumist sellest traditsioonist ja tõi välja mitmeid lõike, kus meil kõik asjad kaugeltki väga hästi ei ole. "Küllap see läks talle maksma ka õiguskantsleri koha 2008. aastal," tõdes filosoofiaprofessor.

Eesti Päevalehe ajakirjaniku Riin Aljase arvates seisneb Allar Jõksi mõjukus selles, et ta võtab väga palju sõna, teeb seda olulistel teemadel, aga viisil, et ta paneb inimesed kuulama, selle üle arutlema. Samuti teeb ta seda niimoodi, et inimesed saavad sellest aru. "Selle kohta ütles väga hästi tema kolleeg ja sõber Carri Ginter, et need, kes saavad aru, nendel on kohutus tegutseda ja Allar Jõks seda just teebki."