Link kopeeritud!

Pärnu volikogu esimees vastab Korobeiniku kriitikale: opositsioon tänitab tehniliste detailide üle, sisulisi ettepanekuid neil pole

 (15)
Sügistorm Pärnu rannas
Sügistorm Pärnu rannasFoto: Ago Tammik

Pärnu linnavolikogu esimees ja riigikogu liige Andres Metsoja (IRL) vastab Andrei Korobeinikule, kes väitis, et Metsoja pole volikogu mainet tõstnud ega tööga hakkama saanud.

Pärnu volikogu on uues koosseisus töötanud nüüdseks pea aasta. Tegu on Pärnu ajaloo suurima muudatuste aastaga - meie territoorium ja elanike arv on oluliselt kasvanud. Väga paljud linna juhtimise küsimused on tulnud üle vaadata, ühtlustada, tagada finantsiline jätkusuutlikkus ja avalike teenuste kvaliteet. Linna juhtimisse on lisandunud uus tasand, osavallad koos osavallakeskuste ja osavallakogudega.

Väidan, et tänane volikogu koosseis on selles olukorras oma tööga väga hästi hakkama saanud. On läbi töötatud suur osa linna erinevate eluvaldkondade poliitikaid loovad korrad ja määrused, on korrastatud linna ja osavaldade allasutuste juhtimist. Volikogu istungite päevakorrad on olnud palju pikemad ja sisukamad, kui varasematel aegadel nähtud. Samas on kindlustatud linna arengut ja ettevõtlust toetavate eelnõude, näiteks detailplaneeringute, kiire ja tõhus menetlemine.

Puudujate „esirinnas“ on Mart Helme ja Irina Talviste, kes on puudunud pooltelt istungitelt (6 korda). Korobeinikul on minu kahe puudumise vastu ette näidata kolm.

Kui rääkida istungitest osavõtust, siis märkigem kõigepealt hea sõnaga ära need 16 volikogu liiget 39-st, kes toimunud 12 istungist pole puudunud mitte üheltki. Puudujate „esirinnas“ on Mart Helme ja Irina Talviste, kes on puudunud pooltelt istungitelt (6 korda). Andrei Korobeinikul, kes heidab mulle ette passiivsust, on minu kahe puudumise vastu ette näidata kolm.

Niisiis pole meie uue suure Pärnu kodanikel vaja karta – kodanike poolt valitud volikogu töötab korrapäraselt ja on hästi juhitud. Valimiste järel moodustatud koalitsioon on üksmeelne ja viib koalitsioonilepingus kokkulepitud poliitikaid ja eesmärke järjekindlalt ellu.

Loomulikult järgneb mu sõnavõtule nüüd volinik Korobeiniku veelgi sarkastilisem ja tähelepanupüüdvam süüdistustelaviin. Pole parata, kahjuks on volikogu opositsioon selle aasta jooksul valdavalt tegelenud tühisõnalise tänitamisega koalitsioonivalitsuse tegevuse tehniliste detailide üle. Sisuliselt linnaelu arendavad ja edendavad ettepanekud, mis on ka majanduslikult mõistlikud, on samas jätkuvalt teretulnud ja leiavad ka koalitsiooni toetuse.