Link kopeeritud!

Reinsalu: Eestile ja Soomele ei sobi ettepanek keelata poolautomaatsed relvad tsiviilkasutuses

 (256)
Reinsalu: Eestile ja Soomele ei sobi ettepanek keelata poolautomaatsed relvad tsiviilkasutuses
Foto: Tiit Blaat

ISIS on alustanud sõda Euroopa pinnal. Prantsusmaa ja liitlaste vastulöögid tähendavad loogiliselt seda, et võitlus terroriga ägeneb ja paraku kasvab oluliselt terrorikuritegude oht kogu Euroopa kontinendil. Sellest johtuvalt on mitmed riigid tõstnud oma terroriohu hinnanguid ja alustanud terroritõrje operatsioone.

Sõjas terroriga on mitu keskset asjaolu, mida peame silmas pidama ka Eesti inimeste julgeolekut kaitstes. Esiteks, islami ekstremism on terrori taimelava. Ja Euroopast on läinud tuhanded mehed terrorisõdasteks. Radikaliseerumine jätkub ning võrdlev kogemus ühtleb meile selgelt: seda on võimalik tõkestada ennekõike varases faasis ning mida jõulisemad on tõkestamise meetmed, seda tõhusamad need on.

Ülemöödunud nädalal algas ka Eestis kohtuprotsess terrorismi abistamises süüdistatavate meeste üle. Ehk teisisõnu: islami radikalism on Eestis juba kohal ja meil on samuti esimesed seosed terroriga. Õnneks mitte Eesti pinnal.

Kuid tõsiasi on, et ISIS on kandnud selles sõjas Eesti oma vaenlaste nimekirja. Selles sõjas on vaenlane peidetud ja ta võitleb meie noorte teadvuse eest. Radikaliseerumist tuleb ennekõike kontrollida ja tõkestada usurühmitustes, koolides, vanglates. Ja seda on kõige tõhusam teha juba eos. Meie ühiskonna sõnum ekstremistidele peav olema selge: te pole siia teretulnud, me ei lase teil meie noorte ajusid pesta ja me kasutame teie vastu jõudu. Selleks peavad meie politseil olema vajalikud õiguslikud tööriistad. Ma olen algatanud kooskõlastamiseks seadusemuudatused et laiendada karistusseadustikus terrorikuritegude ulatust ka terroristlikul eesmärgil reisimisele, terroristlikule väljaõppele ning terroristlikul eesmärgil reisimise laiemale abistamisele.

Samal teemal:

Eksivad need, kes ütlevad, et terrorikuritegude oht Euroopas
Ja kontrollimatu immigratsioonivool pole omavahel seotud. On küll. Ja selle ohu vähendamiseks tuleb saada Euroopa välispiirid kontrolli alla.

Kuid nagu näha Pariisi kuritegudest, said terroristid jalutada vabalt üle Euroopa piiride. Niisugused võimalused tuleb välistada. Selleks on vajalik Euroopa riikide vahel kiiresti teha tõhusam andmetevahetussüsteem nii reisijate kui karistatud isikute andmete kohta. On hea, et reisijate osas saavutasid siseministrid eile põhimõttelise kokkuleppe.

Dramaatiliste sündmuste ajal on oht emotsiooni pinnalt reageerida üle. Üks näide on initsiatiiv keelustada poolautomaatsed tulirelvad Euroopas tsiviilkasutuses. See võib ohtu seada reservarmee korraldusega riikides reservistide ja kaitseliitlaste relvastuse hajutamise võimaluse. Kõnelesin sellest just Soome justiitsministriga ja jõudsime ühisele järeldusele, et Eestile ja Soome see ettepanek ei sobi. On ju veider sõda terroriga alustada sellest, et korjata relvad nende käest, kes selles sõjas peaksid meid kaitsma.