Ääsmäe elanikud kardavad prügilast haisu ja kahjureid

 (11)
Ääsmäe elanikud kardavad prügilast haisu ja kahjureid
----

97 protsenti Ääsmäe elanikest on prügila rajamise vastu Külaelanikud nõuavad ministrilt uue ekspertiisi korraldamist
Harjumaale Ääsmäele kavandatava prügila keskkonnamõjusid uurinud spetsialistid tutvustasid eile vihastele külaelanikele oma töö tulemusi, mille kohaselt mingit kasu Ääsmäele prügilast ei tule ning põhjavee ja ümbruse saastumist ei saa välistada.

Juba enne, kui keskkonnamõjusid uurinud AS-i Entec projektijuht Lauri Aasalo jõudis ettekandet alustada, pidi ta kuulama kokku tulnud umbes saja elaniku etteheiteid, et tema sõnavõtt on aja raiskamine.

“Mida me siin ikka arutame, tõstame kohe käed püsti, kes on prügila vastu, ja läheme koju,“ pakkus üks koosolekul osalenu enne Aasalo sõnavõttu. Teised elanikud nõustusid kõnelejaga ning aplodeerisid nõusoleku märgiks.

##Tulu ei tõuse. Pärast paarikümne minuti pikkust vaidlust esinemise mõttekuse üle tutvustas Aasalo siiski Enteci uurimuse tulemusi. Selle kohaselt on põhjavee reostus, halva lõhna levik, kahjurite ja asotsiaalide tungimine Ääsmäele, haiguste levik, müra ning kinnisvarahindade langus, mida elanikud kardavad, ebatõenäolised, kuid neid ohte ei saa välistada.

“Ääsmäe rahvas ei saa enam raba servas marjul ja seenel käia, kinnisvarahinnad piirkonnas võivad langeda,“ lausus Aasalo. “Aruandes on kirjas, et olulist kasu Ääsmäe prügilast ei saa.“

Samas ütles spetsialist, et uuringu järgi põhjavesi prügila tõttu reostuda ei tohiks.

Kohalik elanik ning Säästva Eesti Instituudi programmijuht Ahto Oja aga süüdistab Entecit valetava, demagoogilise ning tendentsliku aruande tegemises, kus tegelikke mõjusid keskkonnale pole arvestatud.

Oja ning Koppelmaa külavanem Janek Tippo tõid aruande puudulikkuse näitena just põhjavee küsimuse. Aruanne väidab, et põhjavesi ohtu ei satu, kuid on olemas ka teine uurimus, mille kohaselt ehitatakse prügimägi rabasse just alale, kus põhjavesi on kõige nõrgemalt kaitstud.

Rahvas jookseb laiali. Mitu tundi kestnud koosolekut saatsid piirkonna elanike vahelehõiked ning arvamused, et prügila hävitaks inimväärse elukeskkonna Ääsmäel kiiresti.

“Tegelik olukord läheb siin nii hulluks, et rahvas, kes siin on, sureb maha või jookseb laiali,“ rääkis üks koosolekul osalenud elanik. Paljudele valmistasid muret prügila kohal lendama hakkavad kajakad ning sealt tulevad rotid, kes hävitaks nende aiad. Tulevase prügila naabruses tegutsev Euroopa sertifikaadiga turbatootja ütles, et firma kaotaks prügila juures tegutsedes hoobilt loa oma kaupa Euroopasse müüa.

Oja saatis keskkonnaminister Heiki Kranichile palve, et see Enteci ekspertiisi heaks ei kiidaks ning laseks teha uue aruande.

Kui Kranich Enteci aruande siiski heaks kiidab, otsustab prügila ehitamise 20. oktoobril valitav Saue uus vallavolikogu ilmselt üsna pea.