Ilvesel ei lastud soome-ugri kongressil eesti keeles kõnet pidada

 (79)

Kuna Hantõ-Mansiiskis puudus kohapeal vastav tõlk, tuli Eesti riigipeal kõne ainsana inglise keeles pidada. Rahulolematust inglise keelse kõne üle avaldas Venemaa riigiduuma esimees Kossatšov.

Presidendi kantseleist kinnitati, et riigipea ei saanud kõnet eesti keeles pidada, sest selleks puudus kohapeal vastav tõlk.

Samuti ei põhjustanud Ilvese ingliskeelne kõne üheski kohapeal viibinud eestlases rahuolematust. "Ainsana avaldas rahulolematust Venemaa riigiduuma esimees Konstantin Kossatšov," öeldi Päevaleht Online'ile. 

President rõhutas oma kõnes Euroopa Liidu suurt positiivset rolli soome-ugri keelte säilimisele kaasaaitamisel, öeldes, et Euroopa Liidu vihmavari on nii eesti, soome kui ungari keelele pakkunud uusi garantiisid, mida neil ajaloos iial varem pole olnud.

Ilves märkis oma kõnes, et Euroopa Liidu kaudu on meie keelele esmakordselt ajaloos tekkinud tõeliselt globaalne haare, mis väljendub selles, et eesti keel kõlab Euroopa Parlamendi istungisaalides Brüsselis ja Strasbourgis.