Kodakondsus luubi all: vaid osa ideid võib oodata valitsuses edu

 (31)

Eesti passi võtmine kodakondsuseta inimeste hulgas on suuresti vähenenud. Valitsus arutab täna kabinetiistungil, mida kodanike arvu kasvatamiseks teha.

 Eelmisel nädalal tegi valitsuse eestseisuse koosolek lahenduste pakkumise ülesandeks rahvastikuminister Urve Palole, siseminister Jüri Pihlile, haridusminister Tõnis Lukasele ja välisminister Urmas Paetile.

Päevaleht kirjutas juba eelmisel nädalal, et valitsuserakondade aruteludes lüüakse häirekella silmanähtavalt vähe Eesti kodakondsust võtvate inimeste hulga üle. Seda enam, et ilma igasuguse riigi kuuluvuseta ehk niinimetatud halli passi omanike arv püsib endiselt üle

100 000 juures.

Samal ajal on hüppeliselt kasvanud Vene kodakondsuse võtjate hulk, mis Gruusia sõja valguses omab selget Eesti julgeolekut ohustavat mõõdet.

Põhialuseid ei muudeta

Praeguse valitsuse koalitsioonilepingus seisab, et Eesti kodakondsuse põhialuseid ei muudeta. See tähendab, et täna nelja selle valdkonna eest vastutava ministri pakutavad lahendused, mis ka ära toome, keskenduvad suuresti teavitusele ning seaduses juba olemasolevate võimaluste ära­kasutamisele.

Eesti kodakondsuse ihaldusväärsus on kahanenud eelkõige Euroopa Liidu ja Schengeni viisaruumiga liitumise tõttu. Eestis pikaajaliste elamislubadega elavatel inimestel on tekkinud Eesti kodanikega võrdne õigus Euroo­pas vabalt liikuda ja elada. Teisalt on Venemaa hakanud pakkuma lisaks oma kodanikele ka siinsetele halli passi omanikele võimalust viisata idapiiri ületada, mis on omakorda vähendanud kodakondsuseta inimeste motivatsiooni omandada Eesti kodakondsus.

Samal teemal:

Kuid ministritel tuleb paratamatult tõdeda, et mõne aasta eest nähtud Eesti kodanikuks hakkamise lainet on raske lihtviisil teavitamise parandamisega uuesti saavutada. Enamik neist, kel on teatav eesti keele oskus, on Eesti kodakondsuse juba võtnud. Järele on jäänud aina eakamad ja niisugused inimesed, kellega peaks tegema rohkem tööd.

1

••    Idee

Halli passiga vanematele tuleb aktiivselt rääkida, et nende lastel on õigus saada Eesti kodakondsus.

••    Kommentaar

Kehtiva seaduse järgi on kodakondsuseta vanemate alla 15-aastastel lastel õigus vanemate avalduse alusel saada lihtsalt Eesti kodanikuks. Paraku pole Eesti ametnikud olnud väga aktiivsed sellest võimalusest vanematele rääkima. Kuid alates 2008. aasta veebruarist on perekonnaseisuametnikud halli passiga vanematele lapse sünni registreerimise juures rääkinud kodakondsuse saamise võimalusest ning andnud kohe spetsiaalse vormi kodakondsuse taotlemiseks. Arvud on julgus­tavad, aastaga on selliste vanemate kodakondsuseta laste hulk vähenenud üle tuhande võrra, järele on jäänud vaid umbes 2700 sellist last.

••    Heakskiitmise tõenäosus

Väga suur

2

••    Idee

Seletada põhikooli lõpetavatele mittekodanikele, et kodakondsuseksamid on ühendatud lõpueksamitega.

••    Kommentaar

Üle 15-aastased halli passiga lapsed ei saa lihtsalt avalduse alusel kodanikuks. Neil tuleb teha kodakondsuseksamid. Haridusministeeriumis on juba nähtud vaeva, et venekeelsete koolide lõpueksamid loeksid kodakondsuseksamitena. Kuid paljud õpilased ei tea, et neil on võimalik valida võimalus teha eksamid koos. Ministrid panevad ette, et sellest peaks koolides rohkem rääkima.

••    Heakskiitmise tõenäosus

Väga suur

3

••    Idee

Suurendada kodanikuõpetuse mahtu vene koolides.

••    Kommentaar

Eestis on umbes 60 vene õppekeelega kooli. Mitmed ministrid arvavad, et seal peaks palju rohkem nii riigist kui ka Eestist laiemalt rääkima. Ka peaksid ministrid ja kõrgemad ametnikud neid koole rohkem külastama.

••    Heakskiitmise tõenäosus

Väga suur

4

••    Idee

Rääkida selgemini Eesti kodakondsuse präänikutest.

••    Kommentaar

Loe veel

Paljudel kodakondsusega inimestel on tekkinud arusaam, et Eesti kodakondsuse eelised on kadunud. See võib olla osalt tõsi, kuid selleks volitatud asu­tused on teinud vähe, et rääki­da ka sellest, mis on võimalik ja lubatud ainult Eesti kodanikele. Nii võivad Eesti elamisloaga inimesed küll Euroopa Liidus viisata liikuda, kuid töötada ei saa. Samal ajal on paljude mittekodanike unistus leida mujalt parem töö. Ka ei saa elamisloaga inimesed EL-is õppida samadel tingimustel Eesti kodanikega, aga ka see on paljude eesmärk. Ainult Eesti kodanikele mõeldud präänikuks võib pidada saavutatavat Ameerika viisavabadust. See, et kodakondsuseta inimesed riigikogu valimistelt kõrvale jäävad, peaks küll kõigile selge juba olema.

••    Heakskiitmise tõenäosus

Väga suur

5

••    Idee

Muuta mõnda kodakondsuse taotlemise tehnilist aspekti.

••    Kommentaar

Kodakondsusseaduses on mõnigi üsna tehniline ja võib-olla vananenud punkt. Nii näiteks peab kõik Eesti kodakondsuse saamise nõuded täitnud isik ootama kuus kuud, kuni valitsus lõpuks otsuse teeb. Mõni minister mõtleb, kas see on tänapäeval põhjendatud.

••    Samamoodi on võib-olla ajale jalgu jäänud nõue, et koda­kondsuse taotleja ei tohi Eestist aasta jooksul olla eemal

rohkem kui 180 päeva. Arvestades inimeste liikuvust Euroopa Liidus kas või töö tõttu, võib mõni tihti töö tõttu reisija jääda võimalusest ilma vaid selle punkti tõttu. Päeva­leht kirjutas sel nädalal just sellisest juhtumist, mille keskmes oli türklasest meremees Murat Kilic.

•• Heaks­kiitmise tõenäosus

Võib-olla

6

••    Idee

Anda mittekodanikele, kelle lapsed on Eesti kodanikud, lihtsalt Eesti pass.

••    Kommentaar

Poliitringkondades liigub ka idee, et neile, eelkõige vanadele halli passi omanikele, kel­le lap­sed on saanud Eesti koda­kond­suse, anda Eesti pass auto­maat­selt. Idee taga on arusaam, et kodakondsuseta inimeste hulgas on aina rohkem vanu inimesi, kel pole näiteks tervislikel põhjustel võimalik kodakondsuseksameid sooritada.

••    Heakskiitmise tõenäosus

Üliväike

7

••    Idee

Anda kõigile mittekodanikele lihtsalt Eesti kodakondsus.

••    Kommentaar

Koalitsioonileping välistab, et selline mõte võiks üldse kõne alla tulla.

••    Heakskiitmise tõenäosus

Null