Päästeameti juht: kui tehtud oleks kõik, poleks katastroofi olnud


Päästeameti juht: kui tehtud oleks kõik, poleks katastroofi olnud
Päästeameti juht Kalev Timberg tunnistas, et puit pole nõrga ohutusklassi tõttu hooldeasutusele sobivaim materjal.Pille-Riin Pregel

Hoolekandeasutused peaksid olema puidust kõrgema ohutusklassiga ja automaatkustutiga.

Haapsalu väikelastekodu põleng näitas Päästeameti juhi Kalev Timbergi sõnul, et kehtivad tuleohutusnõuded pole liikumispuudega inimeste hooldusasutustele ja haiglatele piisavad.

„Ideaalvariandis võiks olla nõutud puidust ohutum hooneklass, automaatsed kustutusseadmed ja erilised evakuatsiooniteed,“ ütles Timberg. „Tuleohutus on poliitilise prioriteedi seadmise küsimus. Selleks, et tuleohutust suurendada, tuleb kusagilt mujalt raha võtta. Kui raha on vähe, siis seatakse need kulutused, mis on seotud vähetõenäoliste sündmustega, sellisesse pehmesse nimekirja. Kui võimalikud kahjud kokku arvutada, on võimalik praeguse olukorra parandamiseks teha etapiviisiline plaan.“

Päästeameti nõudel paigutati Haapsalu väikelastekodusse hiljuti tuletõkkeuksed, mis takistasid eilse katastroofi ajal tule levikut siseruumides ühest tiivast teise. Tuli levis seetõttu pööningu kaudu.

„Kui päästeamet nõuab karmimaid eeskirju, siis alati küsitakse, kas see nõudmine on ikka vajalik. Kuigi väikelastekodus oli 19. jaanuaril läbi viidud kontroll ja inimesed olid ette valmistatud, polnud mul õigus, kui ütlesin eile pressikonverentsil, et ohutuse tagamiseks oli kõik tehtud – muidu poleks seda kohutavat õnnetust juhtunud,“ rääkis Timberg. „Kui ma eile rääkisin meestega, kes olid just inimesi tulest välja toonud, siis nende esimene küsimus oli, et kas nad oleksid saanud midagi teha kiiremini või paremini. Ametkondlik juurdlus selgitab 3.märtsiks, kas meie poolt oli kõik tehtud täpselt reeglite järgi.“

Riigi rahakoti järgi kujundatud seadusandlus ei võimalda kõiki Päästeameti ohutussoove rakendada. Ohutuse vähesust korvatakse õppustega, et harjutada inimesi ohu korral õigesti käituma.
Haiglate päästeplaane koostades arvestatakse tavapärasest suurema inimjõu vajadusega, et evakueerida haigeid mööda raskesti läbi pääsetavaid väljapääsuteid.
Ka väikelastekodus viidi 2010. ja 2009. aastal läbi päästeõppused ning töötajad olid seetõttu hästi ette valmistatud.

Timberg kinnitas, et hooldekodud, kuhu väikelastekodust pääsenud lapsed elama asuvad, vastavad tuleohutusnõuetele.

„Selleks, et tuleõnnetusi ära hoida, peaksid kõik inimesed olema huvitatud tuletõrje õppustest, et teada, kuidas ohu korral käituda. See pole üksnes asutuse juhi vaid iga inimese mure. Tuleohutuse nõuded on kirjutatud inimeste vere ja surma hinnaga ning nendega tasub arvestada,“ lisas Timberg.