Saku valda võib kerkida 5000 elanikuga Lokuti alevik

 (14)
Saku valda võib kerkida 5000 elanikuga Lokuti alevik
----

Detailplaneeringus ette nähtud 300 elamu asemel võib 200 hektarile kerkida 1600 eluaset.

Harjumaal asuva saja elanikuga Lokuti küla asemel võib kümne aasta pärast laiuda 1600 eluasemega alevik, kui Saku vald kiidab heaks osaühingu Mergo Holding esitatud arenguprojekti.

Saku abivallavanema Kalle Pungase sõnul tähendaks arendaja ideega nõustumine, et Viljandi maantee ääres laiuva Lokuti küla maadele kerkib valla kolmas alevik. Visiooni järgi tuleb 200 hektarile kahe aasta eest kinnitatud detailplaneeringus ette nähtud ligi 300 elamu asemel 1600 eluaset. “See tähendab juba Saku suurust 5000 elanikuga alevikku,” ütles Pungas.

Ametlikku detailplaneeringu algatamise taotlust pole arendaja vallale seni esitanud, küll on aga edastanud projekti plusse ja miinuseid tutvustava põhjaliku analüüsi, mille järgi tuleb samaaegselt elamuehitusega lahendada töökohtade probleem, rajada kool, lasteaiad, haljas- ja rohealasid, ühiskondlikke hooneid ning korralik teedevõrk.

Mergo Holdingu juhatuse liige Tõnu Soodla ütles, et 205 hektaril laiuv ala on varasema detailplaneeringuga jagatud 400 kinnistuks ja krundipiiride muutmist pole kavas, kuid “sulaselge patt oleks 5600-ruutmeetrist krunti panna ühe eramaja alla”.

Arendaja hinnangul oleks üksikelamukrundid võimalik hoonestada ka vaid paarismajadega, kuid kolmekorruseliste soklikorrusega korrusmajade lisamine aitab tulevasi hoolduskulusid veelgi alla tõmmata. “On suur vahe, kas maksta hoolduse eest 300 või 1500 krooni maja kohta,” märkis Soodla.

Projekti eestvedaja osaühing Masterbuilders on valmis alustama järgmisel aastal kommunikatsioonide rajamisest, esimese ehitise loodab arendaja püsti panna 2008. aastal.

Kommentaar

Anu Altmets

Lokuti külavanem

“Lokutis elab praegu sada inimest. Meie suuremad keskused on Saku ja Tallinn, kohapeal ei ole midagi – pole kooli, poodi, lasteaeda, arstipunktist ja infrastruktuurist rääkimata. Lapsed lähevad hommikul kell 7 toast välja, et jõuda 8-ks koolibussiga 12 kilomeetri kaugusele Sakusse kooli. 14 kilomeetri kaugusele Tallinna jõudmiseks kulub 40 minutit, Viljandi maantee on juba praeguse liikluskoormuse jaoks liiga väike ja ühistransport on murelaps. Kindlasti tooks planeering külale kaasa arengu, tähtis on, et praegune küla sulanduks uude atmosfääri ega jääks traataiaga eraldatuks.”