Link kopeeritud!

FAKTIKONTROLL | Kas ministeerium levitab lasteaedades "homopropagandat"?

 (195)
Rakvere galerii sügisnäitus nimega 7 värvi
Rakvere galerii sügisnäitus nimega 7 värvi, kuraatorid ja vedajad Raivo Riim ja Riho Hütt lõbutsevad stiilsete taieste seltskonnas Foto: Rein Sikk, Maaleht

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas vastab tõele EKRE-sse kuuluva Vinni vallavolikogu liikme Evelin Poolametsa väide sellest, justkui oleks lasteaedades levitatud LGBT-teemasid käsitlevat teost haridus- ja teadusministeeriumi initsiatiivil.

TSITAAT

Evelin Poolamets 2. oktoobril Eesti Päevalehe arvamusloos: "Alles see oli, kui meie ministeeriumides tegutsevad homopropagandistid virutasid lasteaialaste lauale kahe isaga „perekonda" ülistava, prantsuse homoseksuaali teosest tõlgitud „Siil Priidik tahab uut perekonda"."

KONTROLL

Vaatame, kas leiame tõestust sellele, justkui oleks ministeerium või laiemalt riik antud materjalide kasutamist otsustanud.

Kõigepealt võtame ette veebilehe "Objektiiv" loo samal teemal. Seal on kirjutatud: "Ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultandi Marit Valge sõnul on õpetajad ja koolid kirjanduse valikul vabad, ainuke tingimus on, et õppekirjandus ei läheks vastuollu riiklike õppekavade ja hariduse alusväärtustega."

Vaatame, mis seisab õppekava sotsiaalainete lisas:

Samal teemal:

Mina ja minu pere

Õpitulemused

Õpilane:

kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad;

väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres;

selgitab lähemaid sugulussuhteid;

teab oma kohustusi peres ning pereliikmete erinevaid rolle kodus ja tööl;

kirjeldab ja eristab võimalusi, kuidas abistada pereliikmeid kodustes töödes;

jutustab oma pere traditsioonidest;

kirjeldab ohtlikke kohti ning olukordi kooliteel ja koduümbruses, oskab tänaval käituda ning valib ohutu tee sihtpunkti;

väärtustab toetavaid peresuhteid ja kodu.

Õppesisu

Kodu. Koduarmastus. Perekond. Erinevad pered. Vanavanemad ja teised sugulased. Pereliikmete tegevus ja rollid. Vanemate ja teiste inimeste töö. Kodused tööd. Abivalmidus, kohuse- ja vastutustunne. Kodu traditsioonid. Koduümbrus. Naabrid ja naabruskond. Võõras ümbrus ja võõraga kaasaminek. Ohud kodus ja koduümbruses.

---

Järeldame, et ministeerium ega riik laiemalt ei ole antud õppematerjali kasutada käskinud ei otseselt ega ka mitte õppekava kaudu.

OTSUS

Vale Foto: Sanel Mittal

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.