Jaan Undusk valiti teadusasutuse juhiks


Eile valis TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse nõukogu üksmeelselt asutuse uueks direktoriks Eesti ühe silmapaistvama kirjandusteadlase Jaan Unduski. Oma programmkõnes puudutas Undusk (41) eesti teaduse finantseerimise üht kriitilisemat probleemi, ebaloomulikku vajadust katta teadusteemaks määratud summadest teadusasutuste ülalpidamiskulud. See paraku siiani kehtiv põhimõte esitab nõude, et teadusteema alla koondatud teadlased oleksid ühtlasi selle asutuse töötajad. Samal ajal on aga suuri raskusi leida inimesi, kes väikese palga eest oleksid täielikult pühendunud teadustööle, eriti humanitaarvallas.

Jaan Unduski nägemuses oleks Underi ja Tuglase kirjanduskeskus elitaarne rahvusuuringute instituut, mis nagu mitmed välismaised eeskujud pakuks võimalust kõrgkoolitusega uurijail keskenduda üksnes kirjutamisele.

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus on hetkel Teaduste Akadeemia ainukene uurimisasutus. Keskus üllitab kaht uurimistööde sarja, kirjandusloolisi käsitlusi koondavat Collegium Litterarumi ja kirjandusteoreetilise suundumusega Oxymorat.

1996. aastast alates juhatas kirjanduskeskust Pedagoogikaülikooli professor Toomas Liiv. Jaan Undusk alustab uue direktorina tööd 1. märtsil.