Tuglase ja Underi kirjanduskeskusel uus direktor


Tuglase ja Underi kirjanduskeskuse senine direktori kohusetäitja Piret Kruuspere andis eile oma ameti pidulikult üle uuele direktorile Toomas Liivile.

1993. aastal ametlikult asutatud kirjanduskeskus on tegelenud põhiliselt kirjandusajaloo ja -kriitikaga ning publitseerinud paarkümmend samasisulist köidet ja trükist.

12 töötajaga omapärase instituudi uus direktor Toomas Liiv lubas jätkata postmodernistlikku uurimussuunda, kus valitseks arvamuste paljusus, mis annaks senisele üheplaanilisele Eesti kirjandusloole erinevaid ja kõikelubavaid tõlgendusi. Kultuurkapitali ja kultuuriministeeriumi toetusel jätkub Friedebert Tugalase vahepeal katkenud "Kogutud teoste" väljaandmine.

EPL