Sigade kannatused kesk hoogukoguvat grillimishooaega

 (50)
Loomaaed
Foto: Rauno Volmar, Eesti Päevaleht

Loomaõiguslaste poolt filmitud võigas video olukorrast Eesti seafarmides pani kihama kommentaariumid ja sundis sõna võtma nii poliitikud kui seakasvatajad.

ETV saates „Pealtnägija” rahva ette toodud räigetest kaadritest on näha, kuidas osa sealihast meie toidulauale jõuab.

Varsti saab skandaali ilmsikstulekust nädal. Milliseid reaktsioone see juhtum avalikkuses esile on kutsunud?

Hea lugeja, oled laheksti palutud selle loo kommentaariumisse kirjutama, kas võikad videod on muutnud sinu lihatarbimist? Kust kohast üldse tänapäeval head liha saab? Kui tähtsaks tuleb üldse loomade õigusi pidada?

Oodatud on kõik asjalikud teemakohased mõtted, mida arvate heaks kaaslugejatega jagada!