Kõik areneb. Kõik muutub. Iga inimese Isiklik DigiRuum (IDR) muutub mahult järjest suuremaks ja mõõtmetelt järjest väiksemaks. Info liikumiskiirus kasvab, teabe sihtmärgistatus suureneb. Sõltuvus IDR-is viibimisest on paljudele argine sümptom, millest vabaneda on järjest raskem. Tehnoloogia areneb ja meie koos temaga, pole midagi parata.