----

Polyglott (polyglott@mega.ee) 13:42 26.09.2001

milliseid võõrkeeli hr. Rüütel valdab ja millisel tasemel?

Valdan eesti, vene, kõnelen mõnevõrra ja loen saksa keelt ning mingil määral ka inglise keelt.

Maryli, 13:42 26.09.2001

Kallis president! Kas saate midagi ette võtta, et lahendada meie maal töötuse, vaesuse, kodutuse alkoholismi ja narkomaania probleemi?

President saab olla eelkõige nende probleemide teadvustaja, lahendada tuleb need aga kogu rahva ühisjõul.

Maryli, 13:44 26.09.2001

Kas te usute Jumalasse ja Õnnistegijasse Jeesusesse Kristusesse ning kas kuulute mõnda kogudusse?

Mul on oma väga isiklik suhe Jumalaga. Olen ristitud Õigeusu kirikus, kuid suhtun lugupidavalt kõikidesse uskkondadesse.

rkey (rkey@one.ee), 13:47 26.09.2001

härra president, kas teil on plaanis hakata võtma ka inglise keele kursusi, või olete rahul oma praeguse inglise keele oskusega?

Ei, ma ei ole sugugi rahul ning kindlasti püüan võimaluste piires oma oskusi selles keeles täiendada.

Tiiu, 13:51 26.09.2001

Mida arvate sellest, et meie metsasid massiliselt maha võetakse ja müüakse? Kas saate midagi ette võtta, et seda piirata?

See on minu meelest taunitav. See on üks küsimusi, mille üle tuleks spetsialistidega mõtteid vahendada, et rakendada teatavaid piiranguid. Eesti metsad kuuluvad mitte ainult meile, vaid ka meie järeltulijaile.

Luis, 13:54 26.09.2001

kas presidendina nüüd ka võtaksite vastu Dalai-Laama ametlikult.

Eesti Vabariigi välispoliitika teostamisel tuleb lähtuda välispoliitilisest joonest, mida koordineerivad ühiselt president, peaminister ja välisminister. Jätaksin täna sellele küsimusele vastamata.

pisike araablane (araablane@arabia.com), 13:54 26.09.2001

Mida saaksite Teie presidendina ette võtta Euroopa Liidust ja NATO-st pääsemiseks või vähemalt nendesse astumisega lõputult venitamiseks?

Mul ei ole taolisi kavatsusi.

Ballon (Ballon@gallon.com), 13:55 26.09.2001

Kas suudate tõkestada üha rohkem ja rohkem levivat narkoprobleemi

See on meie kõigi ühine ülesanne.

Katrin, 13:59 26.09.2001

Kuidas Te kavatsete võita rahva südame?

Arvan, et olen selle juba mõnes mõttes võitnud, pigem tuleb mõelda sellele, et saada lahti probleemidest eesti ühiskonnas, mis teevad rahval südame täis.

Charlemagne, 14:01 26.09.2001

Kas Karl Vaino sundis teid 1980. aastatel endaga kõrvuti tribüünidel seisma?

Kas nüüd sundis, kuid see kuulus toonaste tööülesannete hulka. Eks tribüünil pidi ka eestlasi olema.

Ookean, 14:04 26.09.2001

Kas võtate Dalai Laama vastu, kui ta järgmine kord siia tuleb. Nüüd vist kohtusite temaga, nagu Mäll väitis.

Vastasin juba eespool.

messias, 14:04 26.09.2001

Härra uus president, kas te kavatsete jääda ametisse oma ametliku aja lõpuni?

Loomulikult.

big balls, 14:05 26.09.2001

Lp. tulevane Vabariigi president!

Kas teie meelest on presidendi funktsioon Eesti Vabariiki esindada või pigem olla koduseinte vahel imetletud?

Nii üht kui teist. Kas nüüd just imetletud, aga lugu peetud ja arvestatud küll – mõlemal pool.

messias, 14:05 26.09.2001

Mis võiks olla teie arvates Eesti Nokia?

Olen seda varemgi öelnud, et selleks võiks olla väike, kuid korras ja tasakaalustatult arenenud Eesti, kus ühtviisi hea ja turvaline on elada nii linnas kui maal. Mingi tarkade kivi Eesti elu paremaks ei tee.

messias, 14:06 26.09.2001

Mille poolest sooviksite olla parem president Merist?

Mul ei ole eesmärki lihtsalt parem olla, püüan jääda iseendaks kõigi oma plusside ja miinustega.

Üksik Hunt, 14:07 26.09.2001

Kuidas suhtute sellesse, et nn. kinnisvaraarendajad rajavad linnades ka viimastesse rohelistesse piirkondadesse elamurajoone, mis on tavainimestele(hinna poolest) nii või teisiti kättesaamatu. Samas kui riik võiks ehitada korterelamuid, nn. munitsipaalmaju

Riigi roll sotsiaalsete probleemide lahendamisel, sealhulgas elamispinnaga kindlustamisel on olnud ilmselt liialt tagasihoidlik. Iseenesest roheliste rajoonide vastu mul pole midagi, kuid need ei tohiks kujuneda isoleeritud asumeiks vaid jõukaile, sellega süvendame vastuolusid Eesti riigis.

saa1x5a2 (saa1x5a2@mega.ee), 14:07 26.09.2001

Kuna selliseid võimalusi esineb lihtrahva jaoks suhteliselt harva, et on võimalik esitada küsimusi presidendile siis otsustasin esitada küsimuse mis puudutab Eestit pikemas perspektiivis. Niiöelda "Eesti Nokia" kohta. Käesoleval ajal pürgime EU-sse, NATO-sse jne. organisatsioonidesse. Kas selle asemel oleks võimalik aluseks ja ideaaliks võtta hoopis selline riik nagu Ðveits. Nad on saanud hakkama juba pikka aega ja saavad ka edasi kuulumata igasugustesse suhteliselt ebaefektiivsetesse ja kindlapeale varsti oma eksistentsi lõpetavatesse organisatsioonidesse. Eestil on olemas palju tarku inimesi. Me oleme väike riik, mida on lihtne hallata nende tarkade inimeste poolt.Praegused poliitikud on Eesti ära müünu oma kasumiahnusega.Kas pole õige, et me suudame ise ennast toita, ehitada endile maju ja panna riidesse. Need on 3 põhiasja milleta inimene hakkama ei saa. Teeks siis ise neid ja ärgem müügem end "orjadeks"

Mulle imponeerib selline mõtteviis, kuid minu meelest pole see vastuolus meie pürgimustega Euroopa suunal. Ðveitsi eemalejäämine EL-st on rohkem ajaloolise taustaga ja seotud sealsete traditsioonidega kui sooviga ennast muule Euroopale vastandada. Ent Eesti võimalikult suur iseseisvus ja otsustusõigus ka Euroopa Liidus tuleb tagada. Ja meie vaimsetes ressurssides ma ei kahtlegi.

ando, 14:08 26.09.2001

Mida teha eestlaste sündivuse parandamiseks? Viimased kümme aastat on eestlaste arv kahanenud keskmiselt 8000 inimese võrra aastas.

Sotsiaalpoliitika puudujäägid on selleni viinud, terav kihistumine ühiskonnas, maapiirkondade tühjenemine ja väärtushinnangute muutumine. Kaks Eestit on selles mõttes sarnased, et kui vaesemaisse peredesse pole majanduslikult võimalik lapsi juurde sünnitada, siis rikkamais ei peeta seda heaks tooniks. Perekonda kui institutsiooni tuleks toetada, ainult tugevas ja turvalises peres sünnib rohkem lapsi, kes saavad juba kodunt kaasa samasugused põhimõtted. Vaid aastaid kestva sihikindla hoiakute muutmisega suudame eestlasi kui rahvust säilitada.

RALF (lillekyla@hot.ee), 14:08 26.09.2001

Hr. president, kuidas suhtute hariduse ja teaduse kommertsialiseerumisse.

Mingil määral on see dikteeritud turumajanduse poolt, kuid vaid mingil määral. Nii teaduse kui kultuuri väärtus ju selles ongi, et ta loob pidevalt uut, avardab meie silmaringi ja tunnete horisonti. Ideesid ei saa kunagi pisiavalt kinni maksta, küll aga rutiinset tööd. Seepärast ei hakka loominguline alge ennast kunagi ise ära tasuma.

messias, 14:08 26.09.2001

Mida kavatsete teha muutmaks üliõpilaste elu ja hariduse omandamist võimalikumaks?

Ma usun, et juba praegu tegeldakse sellega tõsiselt, et meie kõrghariduse kvaliteeti parandada. Üks tähtsamaid prioriteete selles on võimalus anda igale noorele, tulgu ta kui vaesest perest või mis Eesti paigast tahes, tema eeldustele ja võimetele vastavat haridust. Ajalooline kogemus näitab, et andekaid inimesi tuleb pigem vaesemaist kodudest ja ääremaadelt kui linnasakste hulgast.

Risto, 14:10 26.09.2001

Kas teie hinnangul on Edgar Savisaar oma viimaste aastate töödes ja tegemistes eetikanormidest kinni pidanud?

Mul isiklikult pole Edgar Savisaarele mingeid etteheiteid. Arvan, et etteheited on olnud pigem poliitilised, ja see on omaette jutt.

szatan, 14:10 26.09.2001

Millised võimalused on presidendil reguleerida valitsusringkondades harrastatavat ahnitsemist ja krabamist? Kas see probleem teid üldse puudutab?

President saab seda reguleerida kasutades eelkõige põhiseaduslike institutsioonide – riigikontrolöri ja õiguskantsleri – tuge.

Risto, 14:11 26.09.2001

Palun loetlege enda suuremad tööalased saavutused viimastel aastatel.

Ma arvan, et nii töö Riigikogu liikmena ja alatistes komisjonides kui ka Rahvaliidu auesimehena on mulle siiski piisavalt tööd ja tegemist pakkunud. Lisaks muidugi mitme kodanikuühenduse juhtimine.

messias, 14:12 26.09.2001

Mida kavatsete teha, et lastes tärkaks huvi näiteks koolis käimise ja õppimise vastu? Kuidas ennetada laste sattumist tänavale? Kas noorus on hukka läinud?

Ma arvan, et noorus pole meil sugugi rohkem hukka läinud kui siis, kui mina olin noor. Ajad muutuvad, muutuvad ka kombed. Küll on aga probleem selles, et paljud lapsed ja noored jäävad ilma oma lapsepõlvest, et neid kistakse üha varem täiskasvanute probleemiderohkesse maailmas koos kõigi selle pahede ja kiusatustega. President saab siin kaasa aidata vaid väärtustades positiivset, perekeskset eluhoiakut, väljendades seda oma esinemistes ja seisukohavõttudes.

Risto, 14:13 26.09.2001

Kas Te tunnete ennast rohkem müügimehena või lepitajana? Sise- ja välispoliitikas?

Tänasel päeval lepitajana, seda enam sisepoliitikas. Välispoliitikas olen tänase Eesti Vabariigi esindaja, konsensuslike seisukohtade väljendaja.

tsooru, 14:13 26.09.2001

Kuidas kavatsete reageerida üldiselt agressivsetele solvajatel nagu näiteks M.Laar tänases esinemises?

Kas karistamatuse tunnet ei tuleks välja ravida?

Ma pole kunagi isiklikke solvanguid südamesse võtnud, sest tean, et ülekohtused süüdistused maksavad ükskord selle esitajale endale kätte. Pole tutvunud M. Laari esinemisega tollel ärikonverentsil. Arvatavasti kasutas peaminister tavapärast poliitilist retoorikat, millesse tuleb suhtuda selle esitamise kontekstis.

R.Umal, 14:15 26.09.2001

Kas Teie hakkate väliskülaliste vastuvõtul kõnet pidama viimaste emakeeles, nagu seda tegi Lennart Meri, või Eesti riigikeeles (et ka Eesti alamad aru saaksid)?

Eesti president esitab oma ametlikke seisukohti alati oma emakeeles, see on eesti keeles.

kysimus, 14:16 26.09.2001

Teatavasti olete õigeusklik. Mida kavatsete ette võtta suhete normaliseerimiseks Moskva Patriarhaadiga?

Ma arvan, et tuleb minna välja tüli põhjusteni. Formaalsete nimevahetustega seda probleemi ei lahenda.

Urmo, 14:16 26.09.2001

Aastaid tagasi lubasite rahvale ühtedel eelmistel presidendivalimistel, et Petserimaa saab kindlasti Eesti osaks tagasi. Millal see juhtub ja kuidas kavatsete seda saavutada?

Ma arvan, et selle küsimuse juurde tuleb tagasi tulla siis, kui Venemaa on tunnistanud EEsti-Vene 1920. aasta rahulepingu tingimusi.

Martin, 14:21 26.09.2001

Härra president. Kuna rahva seas levivad visalt kuuldused, siis küsin otse: kas te põete Alzheimeri tõbe või mitte?

Sellist diagnoosi mulle pandud pole. Kahtlemata on 73-aastasel inimesel palju mälestusi, millest ebaolulisem osa ununeb, aga seda pean ma loomulikuks protsessiks.

Madis Ots, 14:21 26.09.2001

Millal kavatsete peaminister Mart Laari ja sellega seoses tema meeskonna väljavahetamiseks survet hakata avaldama. Ning missugused võiksid olla põhjused n.n.Laari valitsuse väljavahetamiseks.

Nii kaua kui peaministril on parlamendi enamuse toetus, saab tema valitsus jätkata. Kui üksmeel peaks kaduma, tuleb lähtuda tekkinud olukorrast.

Pets, 14:22 26.09.2001

Härra Uus President!

Ühes oma esimestest intervjuudest pärast Teie presidendiks valimist ütlesite te, et kommunism ja mina - need on väga kauged mõisted. Kas Te ütleksite palun, KUI kauged, MILLAL nad kaugeks muutusid ja MIKS Te ei öelnud seda eesti rahvale näiteks 20 aastat tagasi?

Kommunism ja kompartei pole üks ja seesama. Kompartei oli 20 aasta eest ainus mõeldav organisatsioon, mille kaudu oma kutsealaseid ja muid ambitsioone realiseerida.

Alates 1990. aastast pole ma kompartei liige ning iga aasta tegevust eesti iseseisvuse taastamisel ja meie riigi ülesehitamisel on mind sellest ideoloogiast reaalselt kaugemale viinud.

messias, 14:22 26.09.2001

Kuidas jääb rongiliiklusega Eesti Vabariigis?

Loodan, et rongiliiklus areneb nagu mujalgi Euroopas.

Kaarel Raudma, 14:23 26.09.2001

Kaks küsimust härra presidendile:

1. Kas ja millise määral kavatsete taotleda EV põhiseaduse nende sätete muutmist, millised käsitlevad presidendi õigusi?

2. Kas peate õigeks ja üldse vajalikuks, et nii väikesel riigil on arvuliselt nii ülepaisutatud riigikogu?

1. Mitte küll õigusi, kuid valimisviisi.

2. Leian, et see arv on optimaalne, nõnda on piisavalt esindatud ka Eesti eri piirkonnad, väiksema Riigikogu puhul koonduks võim veelgi enam Tallinna.

Marju Toom, 14:25 26.09.2001

Kas olete tutvunud prantsuse keelest tõlgitud "Kommunismi musta raamatuga"?

Olen seda põgusalt sirvinud.

Kuidas suhtute olukorda, et selles raamatus puudub peatükk, mis loetleks üles ka N.Liidu kommunistide tuumakatsetustega seonduvad inimsusevastased kuriteod, millede tulemuseks on akadeemik Sahharovi järgi 6 miljonit hukkunut?

Mul pole seda raamatut praegu käepärast, ei tahaks langeda üksikasjadesse.

Madis Ots, 14:25 26.09.2001

Kui tõsiselt käsitlete riigikontrolli aruandeid?

Sealhulgas Narva elektrijaamade ja Eesti Raudtee

erastamisega seotud väidetavaid seaduserikkumisi?

Pean põhiseaduslike institutsioonide seisukohti väga oluliseks ning toetan riigikontrolöri tema nõudmistes.

Carmel, 14:26 26.09.2001

Kas te teete koos prouaga lähiajal läbi ka imago muutuse?

Vaevalt küll, aga eks ma küsi oma nõuandjailt, mis nemad arvavad.

Guits, 14:26 26.09.2001

Kas kavatsete presidendina taotleda enesele rohkem õigusi, kui praegune presidendi institutsioon ette näeb? Näiteks selliseid õigusi nagu on USA või Venemaa presidendil?

Ei.

Malle, 14:27 26.09.2001

Kas kehtestate ajakirjandusele tsensuuri?

Milleks?

Charlemagne, 14:28 26.09.2001

Kas usute, et NATO jagab Eestiga oma salajasi andmeid ning toetab Eesti liikmelisust, kui Eesti riigipea ning ka riigikaitse kõrgeim juht on olnud üks EKP (NKLP) ning ENSV tippjuhte ning kuulunud ka NSVLi, külma sõja aegse NATO põhivaenlase juhtkonda?

NATO austab oma liikmesriikide suveräänsust, seepärast suhtutakse iga liikmesriigi juhtidesse täie respektiga.

VilluX, 14:29 26.09.2001

Kes saab järgmiseks EV peaministriks? Kas Reiljan või Savisaar?

See sõltub suurel määral Eesti valijatest.

messias, 14:31 26.09.2001

Kas te ise spordiga ka tegelete? Milliseid spordialasid peaks Eestis enam arendama?

Minu põhiline sport on füüsiline töö, aga ka näiteks saunas käimine. eesti peaks arendama traditsioonilisi spordialasid, kus oleme saavutanud maailma-areenil edu nagu kergejõustikku, maadlust, suusatamist. Ent eks spordijuhid tea paremini.

Charlemagne, 14:33 26.09.2001

Teie teened Laulva revolutsiooni hilisema perioodi päevilt on vaieldamatud ning nende eest pälvisite rahva armastuse. Ka 1992. aastal tunnustasid Teid isegi need, kes Teie poolt ei hääletanud. Praegu aga olete enda vastu häälestanud poole rahvast, nagu siinsetest küsimustestki aimata võib? Miks loobusite rahvuskangelase oreoolist ning valisite tegevpoliitiku hukutava tee?

Ma ei usu, et häälestasin enda vastu poole rahvast, vastupidi, väga suur osa rahvast soovis tungivalt minu valimist presidendiks. Otsustagu minu üle minu teod, mitte eelarvamused!

Õllepruulija, 14:34 26.09.2001

Miks vastasite mõned päevad tagasi küsimusele: "kas te oskate õlut pruulida?", umbes midagi sellist: üldiselt ma õlut ei joo aga kui saunas käin siis ikka joon.

KAS TE SIIS OSKATE ÕLUT PRUULIDA VÕI MITTE?

Ehkki olen saarlane, pole ma eriline õllemeister, aga saan hakkama, kui ette võtan.

messias, 14:34 26.09.2001

Kas te usute aususe võimalikkusesse poliitikas? Kui aus te ise olete, hr Rüütel?

Ausus on kõige alus, pettus ja ebasiirus tuleb kunagi ikka välja, seepärast püüan isiklikult olla võimalikult aus nii enda kui teiste suhtes.

pets200 (pets200@mega.ee), 14:34 26.09.2001

Hr.Rüütel,

Lonkab meil palju, aga millise reformi näete Te ette politseile, et see hakkaks tööle, paneks puuri ka mõne tõsiselt suurema tegija?

Soovitan küll harjutuseks liikluspolitseist alustada.Nähtav, kuuldav ja hea PR.

Jõudu.

Aitäh! Turvalisuse ja korrakaitse probleemid on Eestis täna aktuaalsed, kuid neid ei saa lahendada lahus muudest samasugustest probleemidest, võimuorganite üldisest haldussuutlikkuse problemaatikast.

Madis Ots, 14:35 26.09.2001

Kuidas Te suhtute EV kodanikuna ajalehes Eesti Päevaleht ilmunud presidendikampaania objektiivsesse käsitlemisse?

Kuidas Te suhtute EV kodanikuna eestlaste noorema põlvkonna (üliõpilased, noored firmajuhid ja valdavalt muude "netiinimeste" kartusesse, et valitud EV presidendist kujuneb poliitiliste ringkondade poolt "taltsutatud punavanake"?

Ma arvan, et see on paljuski harituse ja kultuuri küsimus.Ma arvan, et ajakirjandusel ei ole mõtet võidelda oma riigi presidendiga, vaid otsida temaga dialoogi ja aidata seda arendada ka oma lugejatega.

Mr. Proper (umbtoru@proper.com), 14:36 26.09.2001

Milline ametiauto teil olema hakkab?

Praegu veel ametis oleva presidendi ametiauto.

messias, 14:36 26.09.2001

Kui tihti te kasutate internetti ja põhiliselt mille jaoks?

Mu tööülesanded ei võimalda seal niisama surfata, küll aga kasutan seda kanalit endale vajaliku informatsiooni saamiseks ja side pidamiseks.

Charlemagne, 14:37 26.09.2001

Ütlesite valimisjärgses intervjuus, et veel valimispäeva hommikul ei võtnud Te enda presidendikssaamist tõsiselt. Kas see pole mitte pisut vastutustundetu suhtumine nii olulisele kohale pürgija poolt?

Ma olen presidendiks saamist võtnud alati väga tõsiselt. Teine küsimus on, kui suureks ma hindasin võimalust, et see tegelikkuses ka realiseerub.

alar lõuk (alar.louk@mail.ee), 14:38 26.09.2001

kas võib loota et saaremaaga püsiyhenduse teema nüüd pidevalt päevakorras hoitakse ja et selles osas ka mingeid nihkeid paremusele tuleb?

loodan selles osas väga teile hr. president

tänan

murelik saarlane

Tänan, et usaldate minu head tahet. Ma arvan, et kõikide Eesti piirkondade põhilise infrastruktuuri väljaarendamine on väga oluline küsimus. Teiste hulgas on see vajalik ka Saaremaa puhul.

Tony (endine.ment@mail.ee), 14:38 26.09.2001

Kas viimaste päevade "massihüsteeria" nn "avalikkuse" poolt on Teid pannud mõtlema, kasvõi hetkeks, et peaks presidendiametist ise loobuma ? Kas usute, et tegelikult toetab teid enamik eestimaalastest ?

Ma ei kahtle oma valijate tahte õigsuses ja legitiimsuses. Nüüd pean ma täitma ka nende lootusi. Presidendina aga pean arvesse võtma kõikide ootusi ja lootusi, ka nende omi, kes täna minu valimisse skepsisega suhtuvad.

Joosua Pappel, 14:39 26.09.2001

Minu küsimus oleks lihtne, kuidas leiate tee inimeste südametesse, kes ei ole selle poolt, et olete president? Kuulun selliste inimeste hulka, kahjuks. Püüan Teis leida häid jooni mida hinnata, kuid õnnetuseks.. Mul on sellest siiralt kahju, sest järgmised viis aastat pean sellega leppima, et Teie olete president, kui Te ei suuda võita minu ning mõningate inimeste lugupidamise. Aga rahulolematusest võivad tekkida häired tervisele, mis oma korda võib mõjutada minu pereelu ja töövõimekust. Kuidas vastaksite minu ja mu sõbra Endel Kuuse küsimusele.

President ei ole südametemurdja ega võitja. President peab seisma oma riigi ja rahva huvide eest.

Charlemagne, 14:39 26.09.2001

Kas Te usute siiralt, et olete parim inimene Eesti presidendi kohale ning ületate kõiki oma nooremaid konkurente?

Ma usun valijameeste õigesse valikusse.

AIN, 14:40 26.09.2001

Hr. President

KUI Teie ametiajal kuulutatakse kommunistliku partei tegevus kuritegelikuks siis saate tohutu populaarsuse! JULGUST!

Mina ei ole rahvusvahelise kohtu organ, küll aga olen juba aastate eest selleks samme astunud, et selline õigusemõistmine aset leiaks.

messias, 14:40 26.09.2001

Miks te tahtsite saada presidendiks? Kas te ikka thatsite või äkki teid sunniti selleks?

Mind sundis selleks vastutustunne

saa1x5a2 (saa1x5a2@mega.ee), 14:43 26.09.2001

Mis Te arvate, kui kehtestada Eestis selline presidendivõim mis "Keelab,käseb,poob ja laseb", et kas siis saaks lahti sellest lokkavast korrupsioonist ja kuritegevusest?

Totalitaarsed reþiimid ei lahenda reeglina probleeme, vaid sünnitavad neid.

Charlemagne, 14:44 26.09.2001

Kas Teie arvates peaks Eesti tunnustama Tshetsheeniat ning ametlikult vastu võtma Dalai Laamat? Kui jah, siis kas sellised sammud ei ohusta Teie arust Eesti julgeolekut?

Olen sellele küsimusele vastanud juba eespool.

Tõbras eestlane, 14:46 26.09.2001

Kas olete nõus, et:

1. Eesti rahvas on tõprakari ja neid raipeid tuleb tallis ravida?

2. Eestis tuleks taastada feodaalkord ja teie oleksite peafeodaal?

Ei ole.

Madis Ots, 14:48 26.09.2001

Palun konkreetset vastust ja põhjendust: kuidas mõjutab USA "islamifoobia" Eesti iseseisvust, seoses USA ja Venemaa väidetavate Euraasia mõjupiirkondadeks jagamisega?

Tahan teha kõik selleks, et ei mõjuta.

Theodor, 14:49 26.09.2001

Lp. hr. President,

Mulle jäi kõrvu Teie üks esimesi avaldatud seisukohti - et maa müük välismaalastele tuleb mõneks ajaks külmutada.

Sooviksin teada, kuidas ole seekord konkreetselt kavatsete seda eesmärki teostada?

Kahjuks ei ole mind õigesti mõistetud. President ei saa maa müüki lubada ega keelata, küll aga on see tõsine probleem, millega tuleks nii Riigikogul, valitsusel kui ka teistel asjaomastel institutsioonidel intensiivselt tegeleda.

saa1x5a2 (saa1x5a2@mega.ee), 14:49 26.09.2001

Kas on võimalik luua sellist Eesti Politseid keda ka kodanikud kardaksid, ehk siis lõppeb varastamine ja pettused. See käib eelkõige firmade tegevuse kohta!!!

Politsei autoriteeti on vaja kindlasti tõsta, kuid peaküsimus on meie endi seaduskuulekuses.

Kui täidetaks seadusi, ja muidugi, kui on loodud ka vajalikud eeltingimused nende täitmiseks, ei ole politseid, vähemasti sellises ulatuses vajagi.

Juss, 14:50 26.09.2001

Miks te ei nõustunud _tõelise_ online intervjuuga? Kas te ei saaks sellega hakkama?

Saan, aga mul ei ole selleks praegu lihtsalt aega.

Maila, 14:54 26.09.2001

Kas kommunism tuleks kuulutada kuritegelikuks ja kas endistel kommunistidel tuleks keelata vastutavatel ametikohtadel töötamine? Kaasa arvatud presidendi ametikoht.

Vastutus on alati individuaalne, mitte kollektiivne. Isegi siis, kui rahvusvaheline kohus “kommunismi” kuritegelikuks kuulutaks, ei saaks kurjategijateks üleöö kõik need, kes sellesse parteisse kuulusid.

Priit, 14:55 26.09.2001

Kas kommunistid on toime pannud inimsusevastaseid kuritegusid? Kas neid on selle eest karistatud? Kes on vastutav kommunismi kuritegude eest?

Olen sellele küsimusele juba eespool vastanud. Lisan ainult, et kindlasti on kuritegusid sooritatud.

Madis Ots, 14:59 26.09.2001

Kuidas hindate Eestis n.n.vähemusrahvuste olukorda?

Ning selles kontekstis elanike võrdse kohtlemise printsiipi? Väidetavalt eraldatakse vene keele õppeks suuremaid summasid, kui eesti keele arengule, sealhulgas originaalsete eestikeelsete arvutiprogrammide loomiseks. Eesti Vabariigi president võiks kaaluda eestikeelse "Linuks" arvutiprogrammi väljatöötajate töö väärtustamist, st. autasustamist EV autasudega (ning mitte üksnes III või IV järgu ordenite ja medalitega)?

Eesti Vabariigi presidendi ja Eesti vabariigi kodanikuna on minu konstitutsiooniline kohus kaitsta meie emakeelt ja rahvuslikku kultuuri. Demokraatliku riigina kanname aga vastutust kõigi inimeste hea käekäigu eest, kes Eesti Vabariigis elavad.

Axel Laks (obu@hot.ee), 15:00 26.09.2001

Kas Te arvate, et kolm on kohtu seadus? Kas olete poliitikas järjepidev ja kõikumatu?

Olen küll

sõber, 15:02 26.09.2001

SM. RJÜÜTEL;

millised juhtnöörid annate neile lihtsatele, kuid ausatele inimestele, kes sooviksid loobuda eraomandist; kas natsionaliseeritakse ainult kinnisasjad; kui ka vallasvara, siis kuhu Te moodustate kogumispunktid; kuhu me saame saata nimekirjad inimestest, kes viimase dekaadi vältel on naeruvääristanud Parteid?

Pöördute vale inimese poole.

naisuke (muku@mega.ee), 15:03 26.09.2001

Hr. president,

on teada, et noortele peredele antakse soodustingimustel eluasemelaenu. Mis te arvate, kas Eesti riik oleks võimeline aitama noori peresid abiellumise puhul näiteks 100 000.- kroonise laenuga 30-ks aastaks, millest esimese lapse sünni puhul kustutatakse kolmandik, teise puhul järele jäänud summast pool ning kolmanda puhul kogu laen (summad on hetkel küll "laest võetud").

Mis te arvate sellise laenuandmise mõjust iibele?

Selline süsteem toimis aastatel 1991- 1992. Pean seda probleemi ülitähtsaks ja asun selle lahendamisele kaasa aitama otsekohe.

Toots, 15:05 26.09.2001

Mida teha rahvaga, kes esitab teile ebameeldivaid küsimusi? Kas te jätate nendele vastamata või parema meelega laseksite nad vangi panna, kui see oleks teie võimuses?

President peab vastama ka ebameeldivatele küsimustele, kasvõi oma mõtetes.

Küsija, 15:06 26.09.2001

Kas rahvas tohib teile üldse küsimusi esitada või on see teie meelest kohatu?

Te ju juba küsite ja mina juba vastan.

messias, 15:07 26.09.2001

Mida saab president teha, muutmaks arusaama, et kõik huvitav ja kasulik toimub ainult Tallinnas? Millised on plaanid maapiirkondade arendamiseks?

Nagu juba eespool öeldud, on Eesti “Nokia” hästi toimiv ja arenemisvõimeline Eesti, kõigi oma piirkondade ja inimestega

FFF, 15:08 26.09.2001

mida arvate saatana kiriku loomisest eestisse?

Halvasti.

BB, 15:08 26.09.2001

Miks teie toetajad teile küsimusi ei esita? Kas neil pole midagi küsida? Kas nad usaldavad teid pimesi?

Ju on neil rohkem aega ja kannatust oma küsimuste esitamisega. Ma pole ju veel ametisse astunudki.

uno ogram, 15:08 26.09.2001

Harra President,kui Te oleksite olnud president viimaste parlamendi valimiste ajal,siis kas Te oleks teinud valitsuse moodustamise ettepaneku Edgar Savisaarele,kui valimised voitnud erakonna liidrile,voi oleksite andnud selle oiguse Mart Laarile,kui parlamendis enamust omava koalitsiooni kandidaadile?Kas Teie meelest on E.Savisaar poliitik keda voib usaldada peaministri ametikohale?

Hea tava nõuab ettepaneku tegemist enim Riigikogus hääli saanud erakonna juhile. Küll oli muljetavaldav praeguse valitsusliidu suutlikkus juba enne valimisi põhimõtteline kokkulepe saavutada ja vastavalt sellele ka toimida.

Holland, 15:09 26.09.2001

Kuidas suhtute homoseksualistidesse?

Ma austan inimõigusi.

R.Umal, 15:12 26.09.2001

Mida ütlete neile, kes jätkavad valimisvõitlust ka pärast valimisi (nagu see praegu on)?

Tuletan meelde, et valimiskampaania on lõppenud.

ilus obene, 15:13 26.09.2001

Keda pakuksite peaministriks kui peaksite tema kandidatuuri välja käima?

Tarka ja ausat inimest.

messias, 15:14 26.09.2001

Kuidas kommenteerite seda, et nüüdsest võivad lapsed aborti teha, ilma et nende vanemad sellest teaksid? Tööle minekuks on vaja vanema nõusolekut, kuid abordi tegemiseks mitte?

Isa ja vanaisana loodan südamest, et perekond kui institutsioon

Erki, 15:16 26.09.2001

Lugupeetud härra Rüütel!

Kinnitasite intervjuus vahetult pärast enda presidendiks valimist, et te ei olnud sellisele võimalusele väga tõsiselt mõelnud. Miks, kui te kord juba kandideerisite? Kas võib siit välja lugeda vihjet, et teie edust olid teist endast enamgi huvitatud teie selja taha kogunenud poliitilised jõud, kelle mängu te nõustusite ehk lihtsalt kaasa mängima?

Ma ei ole mängumees ja nalja presidendi ametiga ja selle üle ei tee ma ei presidendi, ega Eesti Vabariigi kodanikuna.

ilus obene, 15:16 26.09.2001

Lihtsalt häbi on neid esitatud küsimusi lugeda. Ma palun nende eest vabandust... Siiski on mul tunne, et Te tõepoolest olete sellisest saastast üle. Kuidas Te selleni olete jõudnud?

Õige hõlma on raske hakata. Ka on mul pikk elukogemus, mis mind oluliselt toetab.

mõistlik, 15:17 26.09.2001

Kas kahju pole, et sai Reiljanitele järgi antud ja kandideeritud? Oleks ju palju ebamugavaid ütlemisi olemata.

Ma ei ole kellelegi järele andnud, vaid ise otsustanud.

Madis Ots, 15:17 26.09.2001

President Lennart Meri on saanud Eesti majandusringkondades väidetavalt heatahtliku hüüdnime "müügimees", missuguse "... mehe" tiitli poole kavatseb pärast ametisseasumist uus president tüürida? Palun konkreetseid vihjeid.

Mina tahan olla Eestile president, kes seisab oma riigi ja rahva huvide eest. Ma ei ole müügimees.

Tallinlane, 15:18 26.09.2001

Hr Rüütel! EV Valitsus unistab EL-ga liitumisest 2002. aastal. Millal, kui üldse, oleks teie arvates õige aeg EL-ga liituda?

Eesti liitub Euroopa Liiduga siis, kui ta on sisuliselt täitnud need tingimused, mida liikmesriikidele esitatakse.

Huviline, 15:18 26.09.2001

Õnnitlen Teid presidendiks saamise puhul!

Kas Te peate õigeks Eesti Kaitseväele 2% riigieelarvest eraldatavat summat? Kas poleks parem see summa jagada Tolliameti, Politseiameti, Maksuameti, Piirivalve, Päästeteenistuse ja Meditsiini vahel? Siis oleks piirid kinni, puit ei läheks sentide eest välismaale, maksud laekuksid, kord oleks tänavatel ja sotsiaalhooldus oleks tagatud. Korruptsioon väheneks riigiametites koheselt, sest inimesed hakkaksid oma väljateenitud palga eest tööle. Praegusel hetkel seda aga ei ole, kuna palk on väike ja elama peab. Millal kavatsete likvideerida riigiametite juhtkondades (nt. Siseministeeriumi haldusalas olevate)vohava korruptsiooni?

Milleks meile sõjavägi? Ma saan aru, et riigi eksisteerimise üheks aluseks on sõjavägi, aga see võib olla ka ju piirivalve, (ühed rohelised vormid mõlemal). Kaitseliidust meil ju kasu niikuinii ei ole, ainult pahandused.

Tänan õnnitluste eest! Eesti ei ole militaarriik, kuid oma julgeoleku eest peab ta seisma.

Loodan, et riigikaitse nõukogu hakkab nüüd tihedamalt koos käima ja küllap saame me ühisel nõul ja jõul lahendada kõik küsimused.

irwik, 15:21 26.09.2001

Milliseid KONKREETSEID samme ette võtaksite, et elu Eestimaal paremaks läheks? (palun mitte vastust"arendada, parendada, kokku leppida, täiustada, soodustada..." jne stiilis).

Eesti Vabariik on parlamentaarne vabariik, seetõttu ei saa president midagi üleöö muuta. Küll aga olen veendunud, et olulisim on tõstatada õigeid küsimusi, küll siis leitakse ka õiged vastused ja lahendused.

evr, 15:21 26.09.2001

kas presidendiks kandideerimise samm sai astutud enam sisemisest veendumusest iseenda sobivusest nimet ametikohale või erakondlikust survest variku&co poolt äraräägitult?

Sisemisest veendumusest.

Hioväin Jüri (jurik@tt.ee), 15:23 26.09.2001

Kas olete nõus saarte ja mandri vahelise püsiühendusega ja kuidas Teie, kui President kavatsete selle projekti elluviimisele kaasa aidata

Selliste otsustuste puhul tuleb arvesse võtta nii üldriiklike kui ka paikkondlikke huvisid. Selge on aga see, et kommunikatsioon on tänapäeva maailmas võtmesõna number üks.

Jaan, 15:24 26.09.2001

Õnnitlen valimisvõidu puhul!

Kuidas parandada maainimeste olukorda?

Kas edendada ühistuid?

Nendele küsimustele olen ma põhimõtteliselt vastanud juba eespool. Koostööle, ka ühistute tasandil ei ole aga globaliseeruvas maailmas alternatiive.

Madis Ots, 15:24 26.09.2001

Kas lähikuudel kujuneb presidendi Kadrioru meeskonna keskmiseks vanuseks: 40; 55; 70 aastat? Missuguste konkreetsete "meetmetega" loote noortele tingimused reaalpoliitikas osalemiseks? Kuidas suudavad näiteks 55.aastase keskmise vanusega nõunikud noorte tegelikke vajadusi mõista?

Meeskonna komplekteerimisel tulevad arvesse nii oskused kui ka kogemused. Inimese vanus ei ole kaugeltki määrav.

Ats, 15:26 26.09.2001

Hr. Rüütel! Õnnitlen!

Kuidas suhtute sporti ja kehakultuuri?

Tänan õnnitluste eest! Sporti olen ma oma elus väga palju teinud ja soovitan seda südamest ka kõigile teistele.

Kuuse Ants, 15:27 26.09.2001

Härra president. Kas kaitsevägi ja kaitseliit tuleks likvideerida?

Nimetage mõni argument, mis võiks kõneleda sellise otsustuse poolt.

Juhan, 15:28 26.09.2001

Kas Eesti peaks ühinema SRÜ riikide ühise perega?

Ei peaks. Või on Teil küpsenud selline soov!?

,,,,,,, (,,,,), 15:29 26.09.2001

Kas praegune Eesti Vabariik vastab Teie ettekujutusele iseseisvast ja demokraatlikust Eesti Vabariigist? Kas sellise Eesti Vabariigi eest tasus Laulvat Revolutsiooni teha?

Me ei ole oma iseseisvuse eest kunagi asjatult võidelnud. Ma usun, et me kõik mõistame, et Eestil on ju läinud põhimõtteliselt väga hästi. Nüüd on lihtsalt saabunud aeg tasuda ka tehtud kulutuste (“püksirihmapingutuse “) eest.

Tiina, 15:29 26.09.2001

Härra President!

Olete aastaid elanud Kadriorus. Mida Te arvate pargi laastamisest?

Küsin vastu, kas see, mis on toimunud, on olnud Teie arvates laastamine?

Maanees, 15:33 26.09.2001

Kas puskari ajamine tuleks legaliseerida? Mis te selle nimel kavatsete ette võtta?

Ei tuleks. Tahan teha ettepaneku kehtestada kangete alkohoolsete jookide tootmise riikliku monopoli. Loodan leida oma ettepanekule toetajaid.

Hanno Niidas (niidas@un.org), 15:42 26.09.2001

Õnnitlen Teid valimisvõidu puhul.

Kuidas Teie suhtute presidendi otsevalimise küsimusse? Enne valijameeste kogu otsust arvamusuuringud näitasid, et rahva seas populaarsemad presidendikandidaadid olid Kreitzberg, Savi ja Tulviste. Kas tohib ōelda, et valijameeste kogu otsus eiras rahva tahet?

Tänan õnnitluste eest! Pooldan presidendi otsevalimisi ja kavatsen esineda ka vastava seadusandliku initsiatiiviga. Uuriti arvamusi, mitte reaalseid otsustusi. Valimiskogu otsused on seaduslikud.

olu, 15:43 26.09.2001

Kas proovite Eesti presidendina kuidagi muuta oma nõuk. stiilis kantseliiti ja kõnemaneeri, konkreetselt: mitte kasutada pidevalt sõnu ja sõnaühendeid - JA SIISKI; MA USUN ET; EESTIMAA ELU; -

Muide sõna EESTIMAA kasutati põhiliselt aegadel, mil oli Eestimaa Kommunistlik Partei. Kaasajal kasutatakse lihtsalt sõna EESTI.

Tänan keeleõpetuslike nõuannete eest. Parasiitsõnu ja –väljendeid on meil kõigil, püüan neid teadlikult vältida.

suts, 15:43 26.09.2001

Kas saaks nii,et Eesti põllumajandustoodang(liha,piim jne.)oleksid odavamad kui sissetoodud?

On küll võimalik, kuid esialgu püüame saavutada selle, et nad ei oleks kallimad.

Luis, 15:46 26.09.2001

Te elate Kadriorus, kas tööle hakkate käima jala või autoga?

Minu päriskodu on Tartus, residents saab olema Kadriorus. Jala tahan ma käia niipalju, kui lubavad seda julgeolekumeetmed.

pole oluline, 15:47 26.09.2001

Kas Teie meelest on mõeldav meeletule korruptsioonile piiri panemine ja kas Teil on mingit ettekujutust sellest, kuidas Teie võiksite sellele kaasa aidata (eeldusel, et Te seda muidugi üldse teha soovite). Vastusega stiilis "noh, eks me siin peame seda vaatama ja arutama ja üheskoos mingi lahenduse leidma" ärge hakake enda ega lugejate aega raiskama. Kui aga Teil on mingi sisukam reaktsioon, oleksin väga tänulik.

Korruptsiooniga tuleb võidelda. Selleks, et käegakatsutavaid tulemusi saavutada, peame me seda tegema kõik koos.

Vello Saatpalu (saatpalu@comtrade.ee), 15:48 26.09.2001

1.Kuidas Te suhtute Ðveitsi pikaajalisse riigikorralduse praktikasse, mille kohaselt riigipea ja valitsusjuhi ametid on ühitatud?

2.Kas Te toetate Peeter Kreitzbergi seisukohta, et Eestis võiksid olla ühitatud Riigikogu esimehe ja presidendi ametid (mitte aga peaministri ja riigipea ametid)? Sellist arvamust väljendas P. Kreitzberg TV1-le antud intervjuus 25.05.2001.

3.Kas Te toetate mõtet, et Riigikogu istungjärgu avamisel esineks senisest tavast erinevalt mitte president vaid hoopis peaminister, kes käsitleks valitsuse poolt järgmiseks perioodiks kavandatut, seejuures rõhuga seadusloomel.

4.Kas Te kavatsete presidendina Teie poolt ametisse nimetatavad kandidaadid ise leida või soostute demokraatia riigikorraldusliku tavaga, mille kohaselt tegelik kohustus leida kandidaadid lasub valitsusjuhil (-koalitsioonil), kes teeb riigipeale ettepaneku nimetada üks või teine inimene mõnda ametisse? 5.Samalaadne küsimus ka nende kandidaatide osas, kelle kohta president teeb Riigikogule ettepaneku kinnitada ühte või teise ametisse (Riigikohtu esimees, eesti Panga nõukogu esimees jne.): kas peate vajalikuks neid kandidaate ise otsida või rakendate ka siin tava, mille kohaselt just valitsusjuhil lasub kohustus leida sobivad inimesed? 6.Kas Te kavatsete järgida Euroopa mandri tava, et läbirääkimiste alustamise õigus valitsuse moodustamiseks on parlamendivalimised võitnud erakonna või valimisliidu peaministri kandidaadil või lähtute põhiseaduslikust tekstist, tõlgendades seda puhtgrammatiliselt, valides ise Teie arvates pasliku kandidaadi, keda esitada Riigikogule temalt peaministri volituste saamiseks? 7.Kuidas Te suhtute Riigikogu esimehe Toomas Savi arvamusse, et Riigikogus presidendiks valituks saamise künnist võiks alandada senise 68 asemel 51 hääleni?

8.Kas Te soostute väitega, et Euroopa mandri tavade kohaselt pole üha nappivamate volitustega presidentide valimisel nn. otsevalimise kaudu mõtet, sest kandideerijatel ei saa erinevalt näiteks peaministritest (erakondadest) põhimõteliselt olla majandus- kui ka sotsiaalpoliitilisi programme, mida valijate ees kaitsta?

9.Palun Teie arvamust järgmise valimisviisi kohta. Üks Riigikogu praegune liige on nimelt veendunult seisukohal, et tulenevalt presidendi olematutest täitevvõimlikest volitustest ja riigi põhiseadusega määratud parlamentaarsest olemusest, tuleks president valida ainult Riigikogus (näit.: 1. voor: kvalifitseeritud häälteenamuse nõue; 2. voor: Riigikogu koosseisu enamuse nõue; 3. voor: lihthäälteenamuse põhimõte).

10.Rahvusvaheliste organisatsioonide nagu EL, NATO, OSCE jt. tippkohtumistest võtavad tava kohaselt osa riikide täitevvõimu de facto kõrgeimad liidrid. Kas Te kavatsete seda üldist tava järgida või olete seisukohal, et Eestit peaks esindama president?

Härra Saatpalu, tänan Teid põhimõtteliste küsimuste eest! Ma loodan, et me leiame aja ja võimaluse koos Teiega nende üle tõsiselt aru pidada.

triip, 15:49 26.09.2001

Lp. Hr. Rüütel

Lihtsad inimesed, kes Teid toetasid, lootsid, et Te ehitate teid, tõstate põllumajandussaaduste kokkuostuhinda, panete bussid käima jne. jne. Millal kavatsete neile ausalt öelda, et EV President seda teha ei saa?

Miks Te arvate, et minu toetajad on nii rumalad, et nad midagi niisugust usuksid? Rahvas on palju targem, kui Teie seda arvate.

3 tähte, 15:50 26.09.2001

Hr. President!

Praegu sõimatakse inimesi, kes ajasid Eesti asja KP ridades. Kas poleks aeg tirida valguse kätte neid, kes töötasid ja töötavad Eesti vastu, mängides ausaid eestlasi?

Tahan loota, et aeg annab arutust ka nendes küsimustes.

Peeter Ora, 15:53 26.09.2001

Kas Te näete mingit võimalust ,et lõpeks see lõputu kantimine sahkerdamine riigi (seega kogu rahva )varaga.Ja millieid võimalusi näete korruptsiooni ohjamiseks,kui see üldse enam võimalik on.Ja kuidas sellesse suhtute.

Korruptsioon on ülemaailmne probleem. Kuid see ei tähenda, et sellega ei peaks võitlema. “Mahaparseldamine” on aga kindlasti õigusvastane tegu ja seega tuleb õiguskorra kaitset selles vallas (ja ka mujal) oluliselt tugevdada.

Uudo. (uudo@online.ee), 15:53 26.09.2001

Aasta 1986 9.mai Tallinna lauluväljak. Mis juhtus seal? Miks anti Teile keset pidulikku sündmust pähe tinatübeteikad ja selga kasakate kiirguskindlad kasukad, lisaks veel sundkorras Gorbatshovi keeluviina? Tuhandetele esinejatele ja eesti rahvale aga ei teatatud midagi. Miks??????

Uudo teisest ilmast.

Ju oli tegemist nii ebaolulise sündmusega, et see ei ületanud uudiste künnist.

Jaan Mets, 15:53 26.09.2001

Hr. President!

Kuigi l.Meri põhjendamatult on jätnud Teid ilma autasudest, kas Teie annate ametist lahkuvale presidendile (Merile) autasu või võtab ta ise?

2. Praeguse valitsuse osa liikmed on häbistanud tervet Eestit, kasei peaks nad tagasi kutsuma

Igaüks saab tänatud vastavalt oma teenetele. See on minu kindel veendumus.

Loreida, 16:04 26.09.2001

Hr. president, õnnitlen valimisvõidu puhul!

On avaldatud arvamust, et Eestile pole presidenti vaja.

Aga äkki pole Eestile hoopis peaministrit vaja? Teeksime nii, nagu Ameerikas, kus võim on presidendi käes.

Kas Te oleksite nõus valitsema Eestit täievolilise presidendina juhul kui peaministri institutsioon on kaotatud?

Ma ei poolda presidentaalset vabariiki.

Vello Saatpalu (saatpalu@comtrade.ee), 16:05 26.09.2001

Härra Rüütel, kas Te soostute, et enamvähem kõik minu küsimustele eelnenud küsimused peegeldavad seda äärmiselt kurba tõsisasja, et Eesti Vabariigi Presidendi ametiülesannetest ega ka Teie ametivande järgsetest volitustest pole vähemalt "internetieestlastel" pea vähimatki aimu? Lisaks muidugi ka lihtsalt ilkujatel...

Loodan, et minu ametisoleku ajal saavad kõik aru, millised on presidendi kohustused.

Setu, 16:08 26.09.2001

Setumaa noorte ja vanade toetus kuulub jäägitult Teile, hr. Rüütel!

Maa toidab ja katab Eesti rahvast.

Häbiväärne on kui riigi esindajad on unustanud eesti keele, tundke uhkust kui saate ka välismaal esineda ainult eesti keeles.

Tänan toetuse eest! Hoidkem ühiselt emakeelt au sees.

A.S., 16:09 26.09.2001

1) millal alustate mahaparseldatud rahva vara (raudteed, tehased, kaevandused, kortermajad, põllumajndusettevõtted, ametihooned, maa jne) rahvale tagasi võtmist?

2) millal kehtestate kõgile juhtivpensionäridele samasuguse emeriitsüsteemi (4000 kr kuus ja õigus firma juhtimises võrdõiguslikult osaleda)nagu Te seda isiklikult EPAs kasutate?

3) millal aluste läbirääkimisi Venemaaga, et milliseid sooduspakkumisi nad meie rahvuslike huvide säilimiseks teeks kui astuksime SRÜsse ja loobuksime ELi trügimast nagu oli ka Kreitzbergi programmis

A. S. Esitate jälle oma küsimused valele inimesele!!!

mihkel (mihkel), 16:09 26.09.2001

Hr. Arnold Rüütel

Milline on esimene reform, mida sooviksite Eesti Vabariigis läbi viia?

President ei vii Eestis läbi ühtegi reformi. Küll aga tahan paljude läbiviimist initsieerida ja läbiviimisele kaasa aidata.

NP, 16:09 26.09.2001

Kas on loota Teie toetust vanema põlvkonna arvutiõppele ?

Toetan seda tegevust kindlasti.

Ren, 16:13 26.09.2001

Miks Te nüüd väljapakutud elulugudes pole kirjas, et olite NLKP liige 1964-89, et olite 1971-89 EKP KK liige, 1977-89 EKK KP büroo liige. Miks Te piirdute ainult põllumajandussekretäri ameti mainimisega?

Hea küsija, minu tegevus nõukogude ajal oli avalik ja kõigile teada. Ma ei ole olnud mitte partei funktsionäär, vaid vastutav kindla eluvaldkonna arengu eest.

Rüütli pooldaja, 16:15 26.09.2001

Härra President, kas Teie arvates peaksid poliitikud ja kõrged ametnikud saama nii kõrget palka nagu nad saavad u 20 000 - 40 000, kui need kes riigs enamuse moodustavad vaesed eriti väike linnades ja maal, saavad vaid 2000-3000palka. Kas vahe pole mitte liiga suur? Saan aru eraomanikest kes oma firmas rabeldes oma andekusega teenivad raha. Aga poliitikud, nemad saavad ju raha rahva rahakotist või kuidas?

Küsimus ei ole selles, et riigijuhid ja poliitikud teenivad liiga palju, vaid selles, et väga paljud teenivad liiga vähe. Sellise ebavõrdsuse vastu tuleb võidelda.

Ren, 16:15 26.09.2001

Kas poleks eetilisem olnud järgida Vaino Väljase käitumist ja okupatsioonivõimu kõrge funktsionärina mitte kandideerida juhtivatesse ametitesse Eesti Vabariigis?

Ma ei ole oma elus kunagi käitunud ebaeetiliselt, ega arva, et ka Vaino Väljas tuleb Eesti ühiskonna aktiivsest osast välja arvata.

Ren, 16:17 26.09.2001

Omaaegse koalitsiooninõukogu esimehena oli Teil palju võimalusi muuta eesti Vabariigi arengut, ka seda, mida Te praegu ette heidate. Miks Te seda ei teinud?

Poliitika on teadagi kompromisside kunst. Koalitsioonivalitsustes on aga kompromissid paratamatud. Kui meie koalitsioonis kõik meie tahtmised ei realiseerunud, tuleb minu mõttekaaslastel nende eest võidelda edasi.

zuuz (zuuz@mega.ee), 16:17 26.09.2001

Hr Rüütel, mida arvate haldusreformist kas teie arvates on õige seda läbi viia antud kujul?

Missugune on teie nägemus haldusterritoriaalreformist?

See on väga keerukas ja tõsine küsimus. Oluline on alustada agaõigest otsast, st. keskorganite haldussuutlikkusest.

Ema, 16:20 26.09.2001

kas on lootust, et tõusevad lastetoetused normaalsele tasemele, arvestades elukallidust?(Laps ei ole kodus ju üksi, ema elab ju samuti sellest rahast?!) Teie lahendus?

Eesti demograafiline olukord on murettekitav. Oluline on kindlasti tõsta lastetoetusi, veelgi tähtsam on aga võidelda tööpuuduse vastu. Sellest saavad alguse pea kõik Eestit vaevavad sotsiaalsed probleemid.

iti, 16:20 26.09.2001

Mis vöörkeeli Te peale vene keele veel valdate?

Olen sellele küsimusele juba eespool vastanud.

Indrek Varik (indrek.varik@neti.ee), 16:20 26.09.2001

Küsimusi oleks kaks:

1. Kuidas peaks valitama Hr. Rüütli arvates järgmine EV president, kas vastavalt rahva tahtele või vastavalt sellele kui edukat lobitööd suudavad kandidaadid teha valjameeste ees? (see küsimus ei ole kuidagi mõeldud halvustamaks praegust valikut vaid on antud vihjena kuidas küsija näeb asja oma silmade läbi)

2. Millised on Hr. Rüütli praegused sidemed oma sünnikohaga ja mida plaanib President ette võtta, et Saarlased ei peaks maksma Saaremaale sõidul sama suurt hinda kui seda praamiga Soome sõidul?

Nagu eespool juba kinnitasin, tahan algatada seadusemuudatuse presidendi otsevalimiseks.

Sidemed oma kodusaarega on kõige tihedamad, juba homme sõidan ma jälle Saaremaale.

Lihtsalt ei saa ega taha teisiti.

Ren, 16:22 26.09.2001

Teie nõukogudeaegseis artikleis ja sõnavõttudes on palju seda, mida te oleksite võinud ka ütlemata jätta. Kui võtta lisaks ette EKP KK büroo protokollid, kas seal Teie kõneldu läheb kokku selle eesti rahvuslase mainega, mida Te enda kohta olete viimasel kümnendil püüdnud luua?

Eespool heideti mulle ette endiste aegade kantseliiti. Kantseliidina tuleb käsitada ka Teid häirivaid tekstiosi. Oma tegevuses olen ma aga alati seisnud oma rahva huvide eest, ka kõige raskematel aegadel.

kriips, 16:23 26.09.2001

Te olete poliitikuna osa võtnud sadadest rahvusvahelistest yritustest. Kuidas on võimalik, et inglise keel pole kylge hakanud?

Uhke on muidugi rääkida eesti keeles, ainult et väljaspool Eestit ei saa sellest keegi aru. ELiidus ja NATOs ei ole vene keel ametlik keel, ÜRO liinis saab sellega muidugi hakkama.

Aga kuidas te hakkate tete-a-tete teiste riigipeadega suhtlema? Kas Te ei karda, et kui Te ei suuda efektselt suhelda, kaob meie niigi väikese ja tähtsusetu maa vastu üldse huvi?

Kui on olemas sõnum, jõuab see alati kohale. Kui sõnumit ei ole, võid rääkima jäädagi, ükskõik, mis keeles, kasu pole sellest mitte mingisugust. Minu sõnum on senini alati jõudnud adressaadini, jõuab ka edaspidi.

kalla, 16:25 26.09.2001

Kas Teis ei tekita natuke hirmu, et oma valitsemisaja lõpul hakkate 80. eluaastale lähenema?

Minu tänane tervislik seisund lubab mul vaadata tulevikku optimistlikult.

Teie valija, 16:27 26.09.2001

Lugupeetud President, Hr. Arnold Rüütel,

1. Kas ajavahemikus 1991-2001 riigiametnike- ning struktuuride poolt toime pandud majandusalased kuriteod, korruptsioon samuti eesti panganduses esinenud finantsafäärid jäävad ajalukku, st. suletud uste, olemasolevate seaduste, vastuvõetud otsuste ning korruptiivsete lepingute taha või võidab siiski õiglus koos demokraatiaga?

Teie, kui Eesti Vabariigi kodaniku seisukoht ülalmainitule kuni presidendivalimiste eelõhtuni?

Nagu ma eespool juba ütlesin, tahan ma teha kõik endast oleneva, et kuriteod ja nende toimepanijad saavad õiglase karistuse. Kõigepealt on aga vaja kindlaks teha, kas on tegemist kuritegudega ja kes on need inimesed, kes selle eest vastutust peavad kandma.

Arno, 16:33 26.09.2001

Hr. President,mis te arvate kas uudis valisagentuurides(nait. CNN) Eesti uuest presidendist ,alates sonadega: Eesti uueks presidendiks valiti ekskommunnist... ,tostis Eesti mainet valisriikides voi hoopis langetas?

Seda tuleb küsida CNN-i, mitte minu käest

Arvi Pärt (arvi@onebox.com), 16:34 26.09.2001

Lp.Härra president!

Meenutades 80-ndate lõpu ja 90-ndate algusaastaid,kui eestlased eesotsas Teiega Hr.Arnold,võitlesid iseseisvuse taastamise eest on mul Teile küsimus:

Kas sellisena nägite Te tulevikus Eestit,kus me praegu elame-kõrge kuritegevusega,korrupteerunud ametnikega,mahamüüdud varadega mida lollid eestlased ise ei oska kasutada,iga päev tõusvate hindadega ja samale tasemele jäävate palkadega,ilma keskklassita,lollustega(tihti ka kuritahtlikega)riigi juhtide poolt,vireleva maaelu ja maaelanikega,kellelt võetakse ära isegi võimalus raudteel sõita.

Või oli see nägemus idüllilisest "Eesti ajast" a-la "kui Arno isaga koolimajja jõudis.....".

Mida oleks Teie teinud,kui 1992.a oleks saanud presidendiks Teie,mitte hr.Lennart Meri?

Kas praegu on hilja kõike seda parandada?

Tänan!Edu Teile Teie tulevases töös.

Siiralt Teie edule lootes!

Tänan toetuse eest! Oma lootustes oleme reeglina alati maksimalistid ja paljugi, mida me iseseisvust tagasi võideldes lootsime, ei ole veel tänaseks realiseerunud. Usun jätkuvalt, et olulises osas on meie riigi rahva tulevik jätkuvalt meie endi kätes ja see, mis on läinud valesti, tuleb teha uuesti.

taavi rajur, 16:35 26.09.2001

Lp. Hr. Rüütel!

Kuidas kavatsete suhelda välismaailmaga ja meid NATO-sse ja Euroopa Liitu viia selliste vastustega välismaisele pressile nagu Te andsite vahetult peale enda presidendiks valimist (Teie esimene välis intervjuu)?

Meeldetuletuseks tsitaat "unsültihhe main inglish is puur" ja kõik!!...

Ma arvan, et poliitikat teevad ikkagi suures osas isikud ja isiklikud suhted on väga olulised.

Kui Te aga ei suuda isegi ennast normaalselt võõrkeeles väljendada vastates saksa - inglise pudrukeeles kuidas küll suudate siis ennast arusaadavaks teha??!

Tõlgi kasutamine on küll väljapääs kuid viisakusväljendid ning lihtlaused peaks ikka endal selged olema, seda enam et tegu on väikeriigiga, kelle arvamust/häält isegi raske on kuuldavaks teha!

Terv. Taavi

Kas te olite intervjueerijate hulgas? Ükskõik millise võõrkeele oskus ei aita, kui ei ole sõnumit. Ma kordan, ma saan hakkama, sest mul on täita kindel missioon, seista meie ühiste, seahulgas ka Teie huvide eest.

Estonialane, 16:36 26.09.2001

Kas Estonia katastroofi tuleks uuesti uurida? Kas peaks vraki merepõhjast üles tõstma?

Selle traagilise tähtpäeva aegu tahan ma kinnitada, et kui peaks selguma tõsiseid asjaolusid, mis seavad kahtluse alla senini kehtinud järeldused, olen ma nende hulgas, kes nõuavad selle tragöödia asjaolude uut läbivaatamist.

H11rekene, 16:40 26.09.2001

Kas on võimalik siduda riigikogu palgad vabariigis palga alammääraga ,et inimeste ja võimuorganite palgavahe ei oleks nii hämmastavalt suur.Praegu tõstavad juhtivorganite kõrged palgad järjest keskmist palka ja ja seotus keskmise palgaga viib loogiliselt mõeldes kuhu?

M.Tilk

Tekkinud vahed on tõesti lubamatult suured, ent nähkem vaeva selle nimel, et me kõik saaksime head palka, mitte aga selle nimel, et kõigi sissetulekud oleksid kehvad.

Teadja, 16:41 26.09.2001

Hr. Rüütel!

Kas hr. Meri kisub Teiega riidu, kuna Te 10 aastat tagasi ei lasknud teha minister Meri Pilviku tn krundile juurdelõiget Nõmme parkmetsa arvel?

Ei kisu.

kromsa25 (kromsa25@mega.ee), 16:41 26.09.2001

Miks hr. Rüütel ei ole konkreetne. Miks ta kasutab pidevalt väljendit "võibolla".

Kas tal oma arvamus puudub?

Ainult Õnnistegija saaks öelda: ”Nii sündigu!” Kuivõrd ma olen lihtsurelik, võin ma ainult püüelda selle poole, et püstitatud eesmärgid saaksid realiseeritud.

John, 16:47 26.09.2001

Rahva arvamus oli rahva arvamus. Teie olete president ja seda ei saavutatud ainult maarahvaga.

Teised olid tõesti halvemad. Keelteoskus ei oe põhiline vaid tuleb vaadata rahva poole, mitte nagu Lennart. Olite eestimeelne mees kogu selle aja, seda kinnitavad kõik, kes Teid tunnevad.

Tänan teid poolehoiu eest, kuid kinnitan, et kõik minu konkurendid on silmapaistvad inimesed ja mul ei ole vähimatki soovi neid kuidagi halvustada.

jam, 16:48 26.09.2001

Millal ükskord hakkab riigiametnik (maksuamet, toll jne.) sellist palka saama, mis vääriks normaalset elu, ehk millal riik ükskord oma alamaid tähele paneb!

No näete siis, meie vestlusringis on inimesi, kes arvavad, et riigiametnikud saavad niigi liiga kõrget palka. Kordan veelkord ennast, nähkem vaeva selle nimel, et kogu aus ja tulemuslik töö saaks õiglaselt tasutud.

Pets, 16:50 26.09.2001

Härra president.

Väidetakse, et suure osa Teie toetajaskonnast moodustavad lihtsad maainimesed, kelle sissetulek on tunduvalt väiksem kui linnainimeste oma. Olete ka ise väljendanud muret maa-elu üle. Kas oleksite nõus (usun kindlalt, et vastate sellele küsimusele jaatavalt, kuna Teil on ju muid soodustusi juba praegu piisavalt palju) Presidendina töötama 2000 (loe: kahe tuhande) kroonise kuupalgaga, et näidata oma solidaarsust maainimesega? Või riskite võimalusega, et ükskord lõpuks hakkab ka lihtne maainimene Teid valetajaks pidama?

Kui minu miinimumpalk lahendaks maainimeste probleemid, teeksin ma seda silmapilk.

Sundüürnik (laasik@hot.ee), 16:52 26.09.2001

Millisena näete Teie sundüürnike probleemi lahendust?

Õiglasena. Me oleme muuhulgas just selle probleemi tõttu teiste riikide seas “erilised”

NIPITIRI, 16:53 26.09.2001

Nüüd härra Arnold Rüütlile :

Olen Teile kunagi Teaduste Akadeemia saalis silmast-silma otsa vaadanud ja usun, et mõistan Teid ja Teie maailma, mis ei kuulu sinna vaprate ja ilusate maailma, vaid hoopis huvitavamasse, avaramasse ja kaunimasse.

Jõudu ja vastupidavust "don-kihotlikul" teel.

Et ikka tuuleveskeid jaguks...

Suur tänu Teile!

pp, 16:54 26.09.2001

Kas kommunistliku okupatsioonireziimi käigus hukkus viiendik eestlastest?

Kas okupatsioonireziimi oleks suudetud sellises ulatuses teostada ilma kohalike kollaborantideta (nii avalike kui salajaste)?

Kuidas vältida tulevikus okupatsiooni?

Kuidas tulevikus okupatsiooni korras vältida laialdast koostööd okupatsioonivõimudega?

Milline peaks olema meie kaitsepoliitika järgmise kümne aasta jooksul?

Kas rahvad kannavad moraalset vastutust rahvuse nimel tehtud tegude eest? Ehk kas sakslastel ja venelastel, kuid ka austraallastel, uus-meremaalastel ja ameeriklastel lasub moraalne vastutus nende rahvaste nimel tehtud tegude eest?

Ja samuti huvitab mind, juba varem küsitud küsimus, kuidas kavatsete leida tee Teie valimisse nii valuliselt reageerinud eestlaste südamesse?

Alustan lõpust, 10 aastat taasiseseisvat Eestit ja demokraatlikku riigikorda peaks olema meid õpetanud, et "“omade" valimiskaotus ei ole maailmalõpp ega vaja ekstraordinaarseid meetmeid.

Ma ei usu kollektiivse süütunde kultiveerimisse ja selle otstarbekusse, kõnelemata selle vastavusest rahvusvahelise õiguse normidele. Olete ehk isegi märganud, et kui jutt on meie õigusest, nõuame karmi kätt ja karistust, kui aga teised hakkavad meid süüdistama kollektiivses kuriteos, leiame selle olevat ülekohtuse., ni omaenda kui k

Meie kaitsepoliitika nii lähema kümne kui ka rohkema aasta jooksul peab olema selline, et see reaalselt garanteeriks meie riigi ja rahva julgeoleku.

Me peame ühiselt läbi analüüsima nii kollaboratsionismi kui ka kvislingluse sügavamad juured a teiste kogemuste najal.

Kari Lamp (kari.lamp@mail.ee), 16:55 26.09.2001

Lugupeetud hr. President. Lubage õnnitleda Presidendiks valimise puhul.

Mul on mõned alljärgnevad küsimused.

1.Millised on esimesed kolm riiki järjekorras, kuhu Te planeerite minna välisvisiitidele?

2.Kui kohtute Putiniga, kas kavatsete Moskvalt küsida tagasi Presidendi ametiraha, Tartu Ülikooli varasid, Eesti Postimuuseumi varasid, jne?

3.Kui on Vabariigi aastapäev ja Te võtate Presidendiballil külalisi vastu, siis etiketi järgi peavad Teil rinda ehtima Teile annetatud autasud, kas ka Lenini orden?

4.Oma elule tagasi vaadates, on Teil meenutada selliseid eluperioode, mida ei tahaks kunagi uuesti läbi elada ega ka meenutada?

Tänan õnnitluste eest.

Millisesse riiki teen ma oma esimesed