Rauno Volmar
Aleksandr Šegedini palvel toome ära tema avalduse.

Vastupidiselt siinsetes netikommentaarides väidetule ei ole ma kunagi lõpetanud Moskva ülikooli NLKP ajaloo erialal. Õppisin Moskva ülikooli keskaja ajaloo kateedris. Minu teemaks oli "Inglismaa ja Hispaania suhted 16. sajandil. Kuningliku piraadi Sir Francis Drake´i kaks sõjakäiku". Seejärel, juba Tartus, kaitsesin kandidaadi väitekirja teemal "Eesti sotsiaalne struktuur välisautorite töödes".

Abcde

Kas Teie arvates oleks lahendusesks tekkinud olukorrale see, ku pronkssõduri asemele püstitataks mälestusmärk kõigile sõjas langenutele olenemata sellest, kelle poolel nad sõdisid?

Nõus. Kuid mitte kaks-ühes, vaid pigem reas, ja hoopis teises kohas.

lp.aleksander shegedin!

kuna öppisin sinuga koos mry-s,siis on ypris yllatavad sinu praegused seisukohad.vaatamata sellele et sina öppisid vist kunstiajalugu...oli ju nlkp ajulugu programmis sees ja kohustuslik.seal ju tehti asjad selgeks.

minul ei ole mingeid ebaarusaame pronkssöduri suhtes:ta on eesti vallutaja,mitte vabastaja.miks me peame oma vallutajat vaatama?miks ma pean seal nägema purjus veterane 9.mail häbistamas eesti lippu?miks nad lehvitavad seal punalippu?!punalipp on enamiku eestlaste silmis vaid ja ainult vägivalla ja ebaöigluse symbol.minu pere oli 100 % kyyditatud.100 % tähendab seda,et sinna kuulusid köik lähisugulased ja samuti onud-tädid koos peredega.kui keegi tahab 9.mail pidu panna,siis selleks on vöimalus!moskvas vöi s.peterburgis,kuid mitte eestis.ma arvan,et sa saad väga hästi aru,milles on tegelikult kysimus?kysimus on venemaa provokatsioonist,venemaa salateenistuste provokatsioonist.nii on ka minul 1 lihtne ja labane kysimus:palju on eraldatud raha nende provokatsioonide läbiviimiseks?vöib-olla sina tead?

austusega:toomas tuhkanen

Toomas, mul on hea meel sinust kuulda. Kuid olen ka väga üllatunud: kas tõesti võib ajaloolane langeda patriootlikkuse vanade trikkide deliiriumi. Või igavese vandenõu teooria lõksu?

Sa ju tead, et seda on juhtunud miljon korda ning see on alati halvasti lõppenud. Ning tuleta meelde ka seda, kas Sinusse tõesti suhtuti Moskva ülikolis kui okupeeritud orja?

Kas provokatsioonide jaoks on eraldatud palju raha? See pole küsimus minule. Küsi Böhmilt, Laarilt, Lukaselt, Rebaselt või kes seal veel puldi taga on?

Mis puudutab perekonda, siis seda ma siin rääkima ei hakka. Kuid kasakluse ajalugu peaksid sa kasvõi ligilähedaselt teadma.

Metsarebane

Need, kes toetavad Pronksmehe säilitamist praeguses asukohas, väidavad, et see kompleks sümboliseerib leina. Lein on sügavalt individuaalne tunne. Kas Teie arvates on õige, et inimesed peavad oma leina väljendama südalinnas, elava liiklussõlme vahetus naabruses või sobiks leina tarbeks paremini kalmistu?

Mul on väga keeruline rääkida tunnetest poliitilise teema puhul Mõelge ise: mälestusmärk seisab seal pärast Eesti iseseisvuse taastamist juba 15 aastat. Ja nüüd äkki hakkas segama.

Kas Teile ei tundu see mõnevõrra kummaline?

Avorein

Te väidate:

„Kuna olen hariduselt ajaloolane, teeb mind eriti murelikuks püüdlus näidata 20. sajandi ajalugu must-valgetes toonides...”

Kas Teie arvates ei olnud kogu Nõukogude-aegne ajalookäsitlus must-valgetes toonides, lisaks lausvaledega pikitud (nt. Katõni mõrv, Tallinna pommitamine - ajaloolasena teate neid fakte paremini)?

Olen Teiega absoluutselt nõus ametliku 20. sajandi ajalookäsitluse osas Nõukogude Liidus. Kuid probleem on selles, et nüüd on valge värvitud mustaks ja vastupidi. Välja tuli samasugune primiitvne ja äärmiselt ideologiseeritud pilt nagu nõukogude ajal.

*********

JohnTool

Prahas asus nõuk.võimu poolt pandud saksa okupatsioonist vabastajate monument "tank IS-2". Peale idabloki lagunemist värviti tank roosaks ja viidi muuseumi. Küsimused.

Kas tsehhidel oli õigus vabastajate monumendiga nii käituda.

Kas "Praha kevad" muutis monumendi staatust tsehhide silmis.

Kas peale "Praha kevadet" oli punaarmee tsehhide silmis vabastaja?

Kuni 1968. aastani oli punaarmee enamiku tšehhide jaoks vabastaja, pärast 68.ndat aastat muutus olukord järsult.

JohnTool

Kuidas suhtute asjaolusse, et pronkssõduri juures lehvivad Nõuk.Liidu ja Venemaa lipud.

Suhtun negatiivselt.

Indrektln

Kuidas suhtuda ettepanekusse keelustada igasugune enam mitte eksisteerivate riikide sümboolika avalik kasutamine? Pean siinkohal silmas nii punalippu, millel on kujutatud sirp ja vasar kui ka endise ENSV ning fašistliku sakasamaa sümboolikat.

Nendele küsimustele peaks rahva esindajana vastuse andma riigikogu.

Mõhk

Kui pronkssõduriga ei seondu midagi eestivastast miks tervitati ka eelmine laupäev Eesti lippu Tõnismäel vilekoori ning sõimuga? Miks 9. mail häiris kohalviibinuid Eesti lipp nii palju, et seda oli vaja maha kiskuda ning lõpuks politsei eskordiga eemale toimetada?

Sündmuse pealtnägijana võin öelda, et konflikti tekitas üldsegi mitte Eesti lipp, vaid plakat, mida kandis teine mees. Plakat oli selgelt provaktsiooniline. Mis puudutub lippu, siis nägin, et selle voltis kokku ja viis autosse politseinik.

mõhk

Ametlikult püstitati pronksmees Tallinna "vabastamisel" langenud puna-armeelaste mälestusmärgiks. Kas Tallinn vabastati 22. September 1944? Ja kui vabastati, siis miks kisti ka tookord Eesti lipp maha?

See, et Eesti lipp võeti Pika Hermanni otsast maha ja asendati punalipuga, on järjekordne ajaloomüüt, mida kahjuks kordavad isegi mõned riigikogu liikmed. Kaasaegsete mälestustes esineb leitnant Teodor Tuiska, kes päeval, kui Saksa väed Tallinnast lahkusid, võttis Saksa lipu maha ja tõmbas üles Eesti lipu. Ta võeti kohe kinni ja lasti maha, samuti võeti maha Eesti lipp.

Mis puudutub punalippu, siis tõmmati see tühja lipuvarda otsa. Lipu heiskasid kaks eestlast, kes teenisid Eesti Laskurkorpuses.

USSE

Kas riigilipu kasutamine on provokatsioon? Mis aga on NÕukogude Liidu ja(või)Vene Föderatsiooni lipu kasutamine teises riigis natsionalistlik-sovinistlikel eesmärkidel? Kui venkud, sorri, venekeelsed võivad seal piknikku pidada ja alkoholi avalikult tarbida, miks on eestlaste, taas sorri, eestikeelsete samane tegevus tõlgendatud fasismi ja huligaansusena? Kas Teie ise ikka annate endale aru, millises riigis Te elate - iseseisvas Eesti Vabariigis, millel on oma ajalugu ja see ei ühti paraku Teie arusaamadega ajaloost, või kus?

Riigilipu kasutamine inimeste poolt, kes väliste tunnuste poolest on selgelt neonatsid, on minu meelest lubamatu.

mõhk

Mis tähendus on sellel, et mina eestlasena monumendist mööda kõndides tunnen, et see monument on pandud selleks, et mulle meelde tuletada, et mina elan vallutaja armust?

Väidate, et tegu on Isamaaliidu kampaaniaga. Tiit Madisson suhtub teadupärast Isamaaliitu vaenulikult ja on hoopis Rahvaliiduga lähedastes suhetes. Peaminister on reformierakonna esimees ja vaevalt soovib Isamaaliidule punkte juurde teenida. Kuidas sellest aru saada?

Kurb, et selle kampaania korraldajad on teie silmis saavutanud tulemuse negatiivsete emotsioonide tekitamise teel. Minu teada on korraldajad Böhm ja Rebane seotud Isamaaliiduga.

JohnTool

Kas küüditamine oli kuritegu rahva vastu või vajalik abinõu võimu kindlustamiseks?

Tervete rahvaste küüditamine on kahtlemata kuritegu. Stalini küüditamise tõttu kannatasid peaaegu kõik Nõukogude Liidus elanud rahvad.

Kolemads

Kuidas kommenteerite, et ükski parlamendierakond pole võimalikuks pidanud monumenti aktiivselt kaitsma asuda? Rahvaliidu ja Keskerakonna avalikud pöördumised on olnud pigem sellised, et "ega see ausammas midagi väärt ei ole, aga ära viimine võiks pingeid tekitada". Peaminister on avalikult ja jõuliselt toetanud ausamba kõrvaldamist.

Poliitikud ei taha ausammast kaitsta? On nad siis natsid? Või tunnetavad nad äkki liigagi hästi valijate soovi sellest okupatsioonisümbolist lõpuks ometi vabaneda?

Kahjuks püüavad poliitikud tihti mängida kõige õrnematel tunnetel. Antud juhul võib mäng patriootilistel tunnetel minna liiga kaugele.

koff666

Kui Lihulas asunud Saksa sõjaväes sõdinud Eesti meeste mälestuseks püstitatud ausammas võeti kiiremas korras maha ja inimestele toodi ettekäändeks, et see sümboliseerib totalitaarset režiimi siis miks ei ole siiani kadunud pronkssõdur? Nõukogude Liidu okupatsiooni tulemusel küüditati ilma igasuguse põhjuseta kümneid tuhandeid inimesi (ka pärast sõja lõppu, 1946.aastal), tuhandeid tapeti, piinati, saadeti vangi- ja töölaagritesse ning sooritati veel lugematul arvul kurja ja õudust Eestis. Miks peaks siis okupatsiooni ja nn. "vabastajate ausammas" veel aastal 2006 seisma Tallinna kesklinnas, väärikal kohal?

Arvan, et Lihula puhul näitas Partsi valitsus oma täielikku ebakompetentsust. Lubades püstitada monument solvas valitsus üht osa elanikkonnast. Öö kattevarjus seda maha võttes solvas valitsus teist osa elanikkonnast. Seetõttu ei jäänud keegi rahule.

Kui tahate kõrvutada Tõnismäe ja Lihula monumente, võtke nende fotod, pange kõrvuti ja vaadake.

LeoLevala

Kas 14.juuni 1941.a. küüditamine oli tagala kindlustamine enne SAksamaa ründamist?

Kas õige eesti ajaloo meenutamine on ultraparempoolsus?

Mida arvate võimalusest kuju paigale jätta, kuid lisada selle juurde vasest selgitavad tahvlid eesti, vene ja inglise keeles, et Punarmee võit tõi meil tohutud sõjajärgsed inimkaotused tuues seejuures ära mõrvatute ja vangistatute ning küüditatute arvandmed? Kas teate, et 1949.a. küüditati meilt üle viie tuhande LAPSE???

Miks peab osa siinseid venelasi meie rahvuslippu endale solvavaks, kuid sellegipärast ei taha vaatamata Venamaa kutsele tagasi sõita? SAkslased leidsid peale 700 aastat kodutee, kuid venelased unustasid selle 50 aastaga, ega nad siis sakslastest niipalju rumalamad ole?

Antud juhul tuleb olukord lahendada kiirustamata ja mõistlikult. Toetan Rüütli seisukohta, et tuleb luua komisjon. Praegu hakkasid ilmnema lõpuks mõistlikud ettepanekud. Mulle meeldib eriti Leonhard Lapini ettepanek panna pronkssõduri kõrvale Eesti lipp. Aga eelistaksin, et seal oleks kaks lippu: Eesti ja Euroopa Liidu lipud.

Euroopa Liit tekkis oma praegusel kujul tänu võidule natsi-Saksamaa üle.

Lemb

1.Kas Teie arvates on võimalik, et Vene tankid tulevad taas Eestisse?

2. Kelle huvides teie arvates hirmunud ja vihakavate eestlastega manipuleeritakse, kas see on kellegi tulevane valimispropaganda?

Vastan küsimusega: kas te arvate, et Venemaa hakkab NATOga Eesti pärast sõdima? Mina nii ei arva.

vanakoolimees

Mul on mitu küsimust.

1. Klassikalisest vabastamisest saan mina niimoodi aru, et vabastaja lahkub pärast vabastamist ning läheb oma riiki tagasi. Venelased seda ei teinud ja jäid Eestit okupeerima. Kas sellisel juhul pronkskuju pole mitte ikkagi okupantide mälestussammas, eriti kui vaadata seal olevat atribuutikat (sirbid-vasarad-viisnurgad).

2. Siiani seisis Pronkskuju suhteliselt rahulikult. Panite tähele, et jamaks läks asi siis, kui Tõnismäel 9. mail üritasid eesti lippu maha rebida venelased. Asja point on ju venelaste Eestivastasus, mitte mingi pronkskuju. Kas poleks parem viia see kuju kuhugi Venemaale, kuhu siis kohalikud venelased (kes on Eesti ja eestlaste vastased, meenutades 9. mail kõlanud lauseid "estontskie uroodõ") võiksid teha oma palverännakuid nagu moslemid käivad Mekas.

Ja üleüldse. Venelastel on olemas ju oma kodumaa, kuhu saab alati tagasi minna, kui seal parem on. Keegi ei sunni neid Eestis elama.

3. Venelased on tihti solvunud, kui neid vabastajate asemel okupantideks ja agressoriteks peetakse. Võib-olla aitaks kaasa see, kui venelased ise peeglisse vaataksid ja mõtleksid natuke, miks see nii on. Okupandid hävitasid ja saatsid Siberi koonduslaagritesse 10% eestlastest. Kui see pole genotsiid, mis see siis on? Miks suure "vabastamise" jutu kõrval ei mainita, kuidas tapeti ja vägistati eesti tsiviilelanikke?

4. Haridusreformi käigus ka väike abilink hr (sm?) Shegedinile http://www.hot.ee/liitlased/

Edu kommunistide kirjutatud ajalooõpikute väljavahetamisel!

Dilemma - vabastaja või okupant - praegusel juhul ei sobi. Eesti, nagu ka teiste Lääne-Euroopa riikide tragöödia seisnes selles, et nad jäid kahe totalitaarse riigi, Hitleri Saksamaa ja Stalini Nõukogude Liidu vahele. Ajaloo paradoks seisneb selles, et Nõukogude sõdur päästis lõppkokkuvõttes Eesti rahva täielikust hävitamisest. Hästi teada olev plaan Ost nägi ette eestlaste küüditamist Uuralite taha ja Eesti ala asustamist sakslastega. Arvan, et Saksamaa võidu puhul ei eksisteeriks praegu ei Eesti riiki ega rahvast.

mõhk

Kuidas suhtute ideesse panna pronkssõduri kõrvale saksa mundris pronkssõdur, et tegu oleks tõesti kõigi langenute mälestusmärgiga?

Iga memoriaal peab kujutama teatud tervikut. Seepärast kujutan vaevu ette, kuidas see välja võiks näha.

ats123

Kas olete lugenud Viktor Suvorovi raamatut "Jäälõhkuja"(originaalis "Ledokol")?

Kas nõustute seal raamatus väljatoodud teooriatega?

Või väidate e t tegemist on labase kommertsiga, millel puudub tõsiseltvõetav tagapõhi.

Mis siis, kui oligi nii nagu seal raamatus kirjas?

Raamatus on palju huvitavaid detaile, kuid Suvorovi teooria ise ei kannata mingit kriitikat.

JohnTool

Teie ja Eesti. Kus asub teie kodumaa. Mida oleksite eelpool nimetatud kodumaa heaks tegema.

Teie nägemus Eestist aastal 2050.a. Aluseks Eesti-Vene ja eestlaste-venelaste suhted, riigi keel ja setude probleem

kirjeldage oma nägemust edasistest sündmustest kui x.päeva hommikul on pronkssõdur kadunud.

Eesti põhiline probleem 21. sajandil pole suhted Venemaaga ega ka eestlaste ja venelaste vahelised suhted. Kõige tähtsam on demograafiline probleem - väljasuremisoht.

Kui pronkssõdur "kaob", siis midagi head sellest ei tule.

Andvarafors

Vaidlen vastu väitele, et "...see on püstitatud natsismi vastu võidelnud inimeste mälestuseks..." Mis iganes selle püstitamise idee polnud (pigem venelaste võit sakslaste üle, tava-venelased isegi ei oska natsismi-fashismi defineerida, kui venelasi huvitaks inimsusevastased kuriteod, tegeleksid nad kommunismi-vastase võitlusega), praegu on see muutunud venelaste võidusümboliks kõige lääneliku vastu (kui seda võib üldse võiduks nimetada, aga sinna tullakse ju punaste lippudega ja NL sümboolikaga!!!), ja seda on teinud venelased, mitte eestlased. Ajaloolasena võiksite teada, et Stalin oli üks II MS vallandajatest ja ei pidanud end vaheltult sõja lõppedes võitjaks, sest Euroopa jäi vallutamata.

Ajaloolasena võiksite veel teada, et ajalugu kirjutatakse võitjate poolt, ja pahatihti pole sellel tegelikkusega midagi ühist. Aga ebaõiglusele ja vägivallale sõprussuhteid ei saa rajada.

Lisaks vaidlen vastu, et seda vene shovinismi sümbolit tahavad sealt ära vaid mingid "veidrikud" (ajaloolasele ei sobiks teil sildistada inimesi). Mulle on madissoni-sugused alati vastu hakanud, aga seekord on pigem temasugustel õigus. Mitte eestlased pole seda konflikti lõkkele puhunud, vaid venelased. Eestlased on kõik need aastad seda kuju seal rahulikult talunud, aga just viimastel aastatel venelased hakkavad seda kasutama oma suurvene shovinismi sümbolina. Nii et - kas pigem venelased ei tunnetanud rahuliku kooseksiteerimise piiri?

Sel päeval, kui vene noored tulid segama Rebase "piknikku", oli näha, et paljudel olid käes Euroliidu lipud. Kas Te näete selles midagi, mis on "lääneliku vastu"?

Neti

Kas Te olete kindel, et neid eestlasi, valdavalt noori, kes haavata saanud rahvustunde tõttu ja vist ka ebamäärasest seiklusihast tingituna Tallinnas oma meelsust püüdsid näidata, saab iseloomustada Teie valmisterminitega („ultraparempoolsed jõud” või isegi „neonatsid”)?

Kuidas see Tolstoil oligi, kas mitte „iga õnnetu perekond on õnnetu omamoodi”? Nii on ka iga lähiajaloos rõhutud rahva lugu milleski erinev ja nende vedamine samadele liistudele võib osutuda uueks solvanguks.

Internetis on nende sündmuste kohta väga palju fotomaterjali, vaadake fotosid. Nagu ma olen juba rõhutanud, pole jutt rahvuslikust konfliktist. Jutt on inimestest, kellel on äärmuslikud vaated ning kes kahjuks kasutavad riiklikku sümboolikad.

Korsaar

Kelle arvamust peaks Teie arvates arvesse võtma, kas:

a) eestlaste (kelle valdav enamus on ilmselt kuju mujale viimise poolt), kes on oma kodumaal elanud 5000-8000 aastat ning kelle kodumaa pealinnas see mälestusmärk asub

või

b) venelaste (kelle valdav enamus on kuju teisaldamise vastu), kes on Eestis elanud viimased 50 aastat ning kellest paljud pole Eesti, vaid Venemaa kodanikud?

Mulle tundub Teie küsimus veidi ebakorrektne. Peab arvestama mitte eestlaste või venelaste arvamust, vaid Eesti kodanike arvamust.

JohnTool

Kas te olete nõus, et NKVD oli kuritegelik organisatsioon ja nõuk. võimu metsikused tsetseenide kallal kuuluvad inimsusvastaste kuritegude hulka.

Kas te olete nõus, et kõik need kuriteod tehti riigis, mille lippe lehvitatakse senini pronkssõdurite juures.

Kas te olete nõus, et NKVD-l ja regulaararmeel olid ühesugused vormid.

Kas Tõnismäel seisab NKVD mälestusmärk? Minge ja vaadake, mis on kirjas plaatidel monumendi juures. Seal peaks olema kirjas, et monument on pühendatud II maailmasõjas langenutele.

Kas Tõnismäel seisab NKVD mälestusmärk? Minge ja vaadake, mis on kirjas plaatidel monumendi juures. Seal peaks olema kirjas, et monument on pühendatud II maailmasõjas langenutele.

Bennius

Miks soovite jätta arvestades eelöeldut okupatsiooni märgi Pronkssõduri Tõnismäele? Miks venelased ei võiks oma langenuid mälestada surnuaial või mõnes teises kohas Tallinnas? Või leiate, et võiks küll.

Ma olen põhimõtteliselt ajalooliste mälestusmärkide teisaldamise vastu. Kui järgida seda loogikat, siis peaks homme kuhugi üle viima Aleksandr Nevski katedraali, mis samuti võib kedagi ärritada, seejärel purustada vanalinna müürid ja tornid, mis ehitati võõrvõimu ajal jne.

Täditriinu

Kuju tuleb ära viia. Mitte mingisuguseid parke, teisi kujusid. Kuju tuleb viia muusiumi teise kuju juurde. Eesti riik on andnud venelastele kasutada ilusa ja uhke kiriku Toompeal. Seal võib pidada mälestusteenistusi ja mäletada oma kõiki esivanemaid,ka neid kelle nad kodumaale maha jätsid Eestisse tormates. Juua kirikus ei saa, garmoskat mängida ei saa, laulda ja tantsida ei saa. Surnute mälestamisel tsiviliseeritud inimesed seda ei teegi. Kõiki neid võib teha piknikul.

Eesti on Euroopa riik. Peab õppima Euroopa linnadelt ajaloolise pärandi hoidmist, mis mitte alati ei tekita meeldivaid mälestusi. Tuletage meelde kasvõi tohutut Nõukogude sõduri kuju Berliinis.

*****************

Päevaleht Online´i intervjuu Aleksandr Šegediniga:

Kuidas näete pronkssõduri tausta?

Tõnismäel asuva monumendiga seostub üks domineeriv ideeline paradigma: see on püstitatud natsismi vastu võidelnud inimeste mälestuseks. Just nii võtab seda enamik inimestest, kes tulevad 9. mail sinna lilli asetama. Mitte mingit eestlaste-vastast suunitlust see monument endas ei kanna, seda enam, et selle tegi eesti skulptor ning modelliks oli tüüpilise eestlase välimusega mees.

Kas ja miks tuleks pronkssõdur teisaldada või mitte teisaldada?

Monument tuleb kahtlemata jätta oma kohale. Selle teisaldamine tekitaks uusi pingelahvatusi. Küsimust monumendi teisaldamisest tõstatavad jõuliselt puhtalt poliilise propaganda huvides esile ringkonnad, kes on lähedased Isamaaliidule. Valimiste eelseid trikke rahva tahtena serveerimine on pehmelt öeldes inetu. Skandaalse Tiit Madissoni miitingu pealtnägijana võin kinnitada, et seal oli aktiivseid osalejaid alla 200. Kalev Rebase „piknikule” kogunes mõnikümmend inimest. Sealjuures oli enamik neist nn skinheadid.

Muide, Saksamaa või Venemaa neonatsid kasutavad erilist sümboolikat. See, et Eestis kasutavad ultraparempoolsed jõud riiklikku sümboolikat, on vägagi tõsine probleem.

Milline võiks olla tekkinud pingete lahendus?

Antud situatsiooni formaalne lahendus võib olla II Maailmasõja sündmustega seonduvate mälestusmärkide spetsiaalse statuudi väljatöötamine

Korrakaitseorganid peavad otsustavalt tõkestama kõik ebaseaduslikud toimingud, sealjuures ka võimudega sanktsioneerimata meeleavaldused selliste monumentide juures.

Mis puudutab tekkinud pingete sügavamaid põhjusi, siis siin on olukorra muutmine palju keerulisem.

Kuna olen hariduselt ajaloolane, teeb mind eriti murelikuks püüdlus näidata 20. sajandi ajalugu must-valgetes toonides, või veelgi enam, ajaloo ärakasutamine hetkepoliitiliste huvide teenimiseks mõnede parteide poolt.

Askur Alas