Foto: Andres Putting

EKN väljendas peaministrile tänu senise hea koostöö eest, mis on ennast nii riigi kui ka kirikutasandil õigustanud.

Toimus arutelu mitmete Eesti ühiskonda ja kirikuid puudutavate teemade üle.

EKNi poolt tunnetatakse vajadust välja töötada uus kirikute ja koguduste seaduse eelnõu. Pöörati tähelepanu nii riigi kui ka EKNi ühisele eesmärgile tugevamalt kaitsta ja väärtustada perekonda. EKN peab äärmiselt oluliseks teha koos riigiga ühiseid jõupingutisi, selleks et väärtustada ja tähtsustada abielu ja perekonda Eesti ühiskonnas.

Käsitleti kirikute kaasamist struktuuriprojekti “Eesti kultuuripoliitika arengusuundade aastani 2020” väljatöötamisse, kuna kirikud sakraalhoonete ja Muinsuskaitse mälestistena on riigile olulised partnerid Eesti kultuuripoliitikas.

EKN pidas vajalikuks jätkata riikliku programmiga “Pühakodade säilitamine ja areng”. Ühtlasi väljendati valmisolekut enam kaasa aidata kohalike omavalituste ja koguduste koostöö küsimustes.

Viimaks jagati informatsiooni 2012. aastal toimuvast üle-eestilisest oikumeenilisest projektist HeartBeat, mille keskmeks on palve Eestimaa ja rahva pärast. Kogu aasta vältel toimuvad erinevad sündmused, laagrid, kontserdid ning seminarid päädivad 24.- 28. juulil aset leidva HeartBeat nädalaga Tallinnas.

Eilsel kohtumisel kinnitasid nii EKNi kui valitsuse esindajad, et riigi ja kiriku vahel valitsevad usalduslikud suhted.