samasooliste abielu Foto: Merili Reinpalu

Eesti LGBT Ühing

Helen Talalaev, Eesti LGBT Ühingu president:

Meie kõigi kõrval elavad ja töötavad iga päev pered, kus on kaks samast soost elukaaslast ja tihti ka lapsed. Täna Eesti riik ametlikult selliseid perekondi ei tunnusta ja kaitset neile peredele ei paku, seetõttu on need pered haavatavamas olukorras kui paljud teised perekonnad Eestis. Samasooliste paaride kooselust tekkivaid õiguseid ja kohustusi reguleeriv kooseluseadus, mis on justiitsministeeriumis ettevalmistamisel olnud, kuid tänaseks seisma jäänud, aitaks olulisel määral lahendada praegust olukorda ja oleks ühtlasi selge sõnum ühiskonnale, et Eestis on kõik perekonnad olulised.

Õiguskantsler on juba 2011. aasta maikuus öelnud, et selline olukord, kus samasooliste isikute kooselu on õiguslikult reguleerimata, on põhiseadusega vastuolus. Sel nädalal ütles peaminister Andrus Ansip riigikogus, et samasoolistel paaridel on õigus oma kooselu seaduse järgi reguleeritud saada. Kooseluseadus ei võta kelleltki midagi ära, kuid lisab turvalisust inimestele, kes Eestis elavad ja soovivad seda ka edaspidi teha. Eesti ühiskond on liialt väike, et inimesi üksteisele vastandada. Küsimus on selles, kui turvaliselt inimesed ennast Eestis tunda saavad ja kas riik neid ja nende perekondi tunnustab, kas annab võimaluse olla siin ühiskonnas kaitstud.

Eestile on kasulik liikuda hoolivama ühiskonna suunas, kus väärtustatakse kõiki inimesi ja hoitakse kõiki peresid, siis on meie riigis inimestel hea ja turvaline elada. Inimeste ja eri perekondade vastandamine toob aga kaasa valu ja kurbust mitte ainult samasoolistele paaridele, aga ka nende vanematele, lastele ja lähedastele.

Projekt "Erinevus rikastab"

Projektijuht Kari Käsper:

Samasooliste kooselu või abielu õiguslik reguleerimine võib aidata kaasa lesbide, geide ja biseksuaalsete inimeste aktsepteerimisele täisväärtuslike ühiskonna liikmetena, millest on kasu kõigi ühiskonna liikmete jaoks.

Teiste riikide kogemus on näidanud, et riikides, milles samasooliste kooselu või abielu on seadustatud, on see kaasa toonud ka suurema sallivuse seksuaalvähemuste suhtes ühiskonnas. Ka Eestis on avalik arvamus muutunud sallivamaks ning samasooliste kooselu seadustamine aitaks sellele veelgi kaasa. TTÜ õiguse instituudi tellitud Turu-uuringute AS 2012. aasta mais läbi viidud avaliku arvamuse küsitluse kohaselt toetab samasooliste kooselu seadustamist 46% ning sooneutraalset abielu 34% Eesti elanikest. 2006. aastal oli Eurobarometeri uuringu kohaselt Eestis toetus samasooliste abielule vaid 21%.