Foto: Kristo Nurmis, EPL

Volli Kalmu teesid

Toivo Maimetsa teesid

Mart Ustava 15 teesi ja visioon natuke pikemalt lahti kirjutatuna.