----

Algatuse eesmärk on rõhutada õppimise ja hariduse tähtsust hilisema elukutse -ja karjäärivalikute tegemisel, teatasid projekti korraldajad.

"Noored Kooli" programmi eesmärgiks on tuua koolidesse õpetajaid, kes soovivad olla õpilastele eeskujuks, mõjutada hariduselu ning muuta õppimine huvitavaks. Algatus "Tagasi Kooli" on selle programmi esimene etapp, kus koolides annavad tunde mitmed noorte eeskujud, kelle tegevusvaldkond võimaldab anda tundi tavapärasest põnevamalt.

"Tahame juhtida avalikkuse tähelepanu probleemidele Eesti haridusmaastikul," sõnas sihtasutuse Noored Kooli juht David Rebane, kelle sõnul ei anna tuntud ja väärikad ühiskonnategelased tundi just nimelt mitte eliitkoolides, vaid tavakoolides.

Tunniandjaid on kokku 23, teiste seas suurärimehed Indrek Neivelt ja Hannes Tamjärv, pangategelased Priit Põldoja ja Helo Meigas, suhtekorraldaja Daniel Vaarik, audiitor Urmas Kaarlep, muusikajuht Aivar Mäe ja ajakirjanik Mihkel Kärmas.

Tunde antakse peamiselt eesti keeles, erandina AS Tallinna Vesi juhi Roch Cheroux ja Estonian Air juhi Borg Thornbechi tunnid, mis toimuvad inglise keeles. Loodusteadlane Aleksei Turovski ja näitleja Aleksandr Ivaskevitch annavad tunde aga vene koolides ja vene keeles.

"Ma lähen alati suurima heameelega õpihuviliste ja särasilmsete õpilaste juurde tundi andma, et rääkida looduse mitmekesisusest kui väärtusest ning äratada ka õpilastes huvi meid ümbritseva vastu," ütles loodusteadlane Aleksei Turovski.

Osa tundidest kantakse üle järgneval aadressil: http://www.epl.ee/nooredkooli

Noored Kooli on Hansapanga ja Heateo Sihtasutuse eestvedamisel alguse saanud programm, mille eesmärgiks on tuua Eesti koolidesse eelolevatel aastatel rohkem teotahtelisi ja võimekaid noori õpetajaid. Sel aastal on programmi raames plaanis tuua koolidesse õpetajaks 10-15 ja eelolevatel aastatel veelgi rohkem andekaid ülikoolilõpetajaid.

Programmis osalejatele pakutakse uuenduslikku õpetajakoolitust, liidrikoolitusprogrammi ja mentorlust ning toetusvõrgustikku kahe aasta vältel. Lõpptulemusena ei koolitata välja mitte lihtsalt erialaõpetajat, vaid vastutusvõimelist noort, kes on tulevikus võimeline edukalt juhtima ükskõik millist projekti või ettevõtmist.

Algatuse idee pärineb Inglismaalt, kus sarnase ülesehitusega peamiselt erasektori poolt rahastatav programm TeachFirst on viie tegutsemisaastaga kujunenud väga edukaks.