Anne Saaber Teje Lepp (EPL arhiiv)

Notarite Koja esimehena jätkab Tallinna notar Anne Saaber, aseesimehena Tallinna notar Priidu Pärna ja eestseisuse liikmena Tallinna notar Anneli Alekand. Uuteks liikmeteks valiti Jõhvi notar Andrei Lõssenko, Pärnu notar Lagle Lindre, Viljandi notar Kersti Kulla ja Tartu notar Paavo Uibopuu. Tegemist on alates 1. novembrist 1993 notariaadiseaduse alusel tegutseva Notarite Koja seitsmenda eestseisusega.

Notarite Koja eestseisuse valimisel lähtutakse erinevates tööpiirkondades töötavate notarite arvust. Tallinna notarite hulgast valitakse kolm, Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võru notaritest kokku kaks ning Ida- ja Lääne-Virumaa ja Pärnu, Haapsalu, Kuresaare, Kärdla, Rapla ja Paide notarite hulgast üks eestseisuse liige.

Koosolekul valiti ka uus revisjonikomisjon ja aukohus. Revisjonikomisjoni kuuluvad Tallinna notarid Piret Press ja Mare Miller ning Tartu notar Aune Harujõe.

Aukohtu liikmed on Tallinna notarid Lia Martens, Tea Türnpuu, Jaan Hargi ja Heli Mõttus ning Tartu notar Edgar Grünberg.

1993. aastal alustas Eestis tegevust 46 notarit, praegu on notareid 98. Notariaadiseaduse kohaselt on kõik notarid Notarite Koja liikmed.