Venemaa Reuters

"Rahvusvahelises kogukonnas on ettekujutus Venemaa olemusest ja tulevikust saanud oluliselt selgemaks: tegemist on autokraatliku režiimiga, mis tõotab järgmised 12 aastat kulgeda Putini juhtimisel," ütles Ojuland täna Helsingis Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni korraldatud konverentsil "Helsinki 2.0 - For Democracy and Rule of Law in Russia".

"Euroopa peab asuma seniste suhete revideerimisele ja uue strateegia ettevalmistamisele," lisas ta.

Ojulandi sõnul tegi ALDE fraktsioon ettepaneku lükata edasi Euroopa Liidu - Venemaa tippkohtumine.

"Venemaa on Euroopa Nõukogu liige ning seega kohustatud tagama vabade ja õiglaste valimiste läbiviimise. Selle nõude rikkumisel on Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel (ENPA) võimalik Vene delegatsiooni volikirju mitte ratifitseerida," märkis Ojuland. "Konverentsil otsustatigi vastavasisuline ettepanek ENPA-le teha."

Ojuland pidas samas oluliseks, et Euroopa kodanikuühiskond taastaks Helsingi liikumise, mis aitas oluliselt kaasa Nõukogude Liidu diktatuuri kokkuvarisemisele.

Konverentsil esinesid mitmed Euroopa tipp-poliitikud nagu ALDE fraktsiooni esimees ja endine Belgia peaminister Guy Verhofstadt, Euroopa Parlamendi asepresident Edward McMillan-Scott, Soome kaitseminister Stefan Wallin ning erakonna PARNAS esimees ja endine Venemaa peaminister Mihhail Kasjanov.

Venemaa inimõiguslastest viibisid konverentsil Lilia Shevtsova, Sergei Kovaljov ja Ljudmila Aleksejeva.