Mart Mõniste

Ehitatakse kahemastiline, 16,75 meetrit pikk purjelaev, sarnane, millega 20.sajandi algupoolel Hiiumaa meremehed linnarahvale küttepuid vedasid.
Laeva projekteeris Enn Metsar, laevaehitusinsener.
Laeva juures on kõige tähtsam asi emapuu. Hiidlaste vana kombe järgi ei tohtinud emapuu langetamise juures naisterahvas viibida. Oluline on ka puu langetamise aeg.

Hiidlased tegid kõik nii, nagu iidsed tavad ette näevad. Emapuuks sobiv 120- aastane lehis langetati veebruarikuus Kärdla Rannapargist.
Aga vastu tuleb ka midagi anda! Talvel käidi välja lubadus, et linnaparki istutatakse asemele noori tammesid ja lehiseid. See töö saigi Kärdlas äsja ette võetud. Linnapea Georg Linkov ja halulaeva ehitamise eestvedaja Ain Tähiste on pildil ametis tamme istutamisega.

Hiidlaste halulaeva materjal on varutud, saetud ja kuivab.
Suure purjelaeva ehitamine on tõsine ja keeruline ettevõtmine. Töötunde tuleb arvestada kümnetes tuhandetes. Kui aga visadust ja toetajaid jätkub , on nelja-viie aasta pärast üks uhke ja ilus laev Eestimaa rannikumerd kündmas.