Teetööd Delfi Pilt

Plaani kohaselt ühinevad selle aasta lõpuks aktsiaseltsid Tartumaa Teed, Virumaa Teed, Võrumaa Teed, Saaremaa Teed ja Pärnumaa Teed uueks äriühinguks AS Eesti Teed, teatas majandusministeerium.

Minister Juhan Partsi sõnul aitab teehooldefirmade ühendamine hädaolukordades paremini hakkama saada. „Nagu näitasid viimased keerulised talved, sealhulgas Padaoru juhtum, peab riik tõstma oma teehoolde võimekust kriisiolukordades,“ ütles ta.

Samuti pole teehooldes tekkinud piisavat konkurentsi ning ühisettevõtte teke annab riigile parema võimaluse saada paremat teenust mõistliku hinnaga.

Loodava ühisettevõtte põhiülesandeks saab teehoole riigi poolt määratud piirkondades, sealhulgas tegutsemine eriolukordades üle-eestiliselt teehoolde tööde koordinaatorina ning teehoiu uute tehnoloogiate katsetamine.

“Riigil pole täna plaanis laiendada ühisettevõtte tegevust piirkondadesse, kus on eraettevõtjatega sõlmitud hooldelepingud,“ ütles Parts.

Ühisettevõtte äriplaan ja investeeringute kava on hetkel väljatöötamisel. Ühe esimese teemana tuleb läbi analüüsida võimalused talihoolde eritehnika muretsemiseks, näiteks kaalumisel on võimsate lumerootorite soetamine, mis suudaks tugevate lumetormide ajal tagada liikluse rasketes ilmaoludes ning eriolukordades üle Eesti.

Viie ettevõtte kavandatav käive on sel aastal kokku ligi 21 miljonit eurot ning kokku töötab neis ligikaudu 400 inimest. Ühendamise majanduslik efekt tuleb eelkõige administratiiv- ja tugiteenuste kulude kokkuhoiust, tööjõu ja masinapargi ühendamisest.

Riigi omandisse jäänud teehooldefirmade aktsiate müügiplaan eelmisel aastal ei õnnestunud ostusoovijate puudumise tõtt. Juhtumi analüüsist kasvas välja otsus riigile kuuluvad teehooldefirmad ühendada.