Pea- ja sõjaminister Konstantin Päts oma töölaua taga. Foto: Filmiarhiiv, Eesti Filmiarhiiv

Heas usus ja armastuses Eesti Vabariigi loonud Konstantin Pätsi tegevust 1930. ja 1940. aastatel on püütud hinnata, mõista ja analüüsida, kuid ikka tahetakse mõni fakt või detail juurde mõelda või unustada. Aastakümneid on otsitud vastust küsimusele: kes oli Päts tegelikult?

Omavahel debateerivad Pätsi kriitikud Jaak Valge ja Ago Pajur ning Trivimi Velliste, kes on tuntud kui Pätsi apologeet. Debati peamiseks aruteluteemaks on igipõline küsimus: kas Pätsi otsused venelastega koostööle minna olid põhjendatud või mitte.

Jaak Valge on eesti ajaloolane. Ta õppis 1961. aastast Kiviõli I Keskkoolis, 1974–1977 Tartu Riiklikus Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas ning 1981. aastast samas ajaloo erialal. Aastal 1992 omandas samas ajaloo erialal magistrikraadi, 2003 kaitses doktoritöö teemal "Eesti Vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918–1924".

2007. aastal puhkes tuline ja ajakirjanduses palju kajastust leidnud debatt Jaak Valge ja Magnus Ilmjärve vahel, mille põhjuseks olid Ilmjärve teoses "Hääletu alistumine" avaldatud väited Konstantin Pätsi võimalikust koostööst Nõukogude Liiduga 1920. aastate teisel poolel ja 1930. aastate esimesel poolel. Valge leidis, et Ilmjärve väited on sobilikud küll meedia tähelepanu võitmiseks, kuid pole allikatruud.

Ago Pajur on eesti ajaloolane ja Tartu Ülikooli õppejõud, alates 1999. aastast ajaloodoktor. Pajur tegeleb põhiliselt kahe maailmasõja vahelise Eesti Vabariigi ajaloo uurimisega. Ta on ka mitme kooliõpiku ja ajalooülevaate kaasautor.

Trivimi Velliste on eesti poliitik. Aastal 1965 lõpetas ta Tartu 1. Keskkooli, aastal 1971 Tartu Riikliku Ülikooli inglise keele ja psühholoogia erialal. Ta on Üliõpilasselts Liivika vilistlane, oli 1992-1994 välisminister.

Debatti juhib Eesti Päevalehe ja Delfi erikorrespondent Krister Paris.

Debati üheks ajendiks on 25. juulist Viinistus lavastatav Mart Kivastiku kirjutatud „Kostja ja hiiglane“, kus Venemaa lavastaja Aleksander Ogarev püüab mõista ja mõtestada Pätsi keerulisi otsuseid.

Etenduse korraldavad Ekspress Meedia ja R.A.A.A.M., pileteid etendusele saab SIIT.