Õppimine Tartu ülikoolis muutub üha praktilisemaks. Foto: Johan-Paul Hion

Millest saates juttu tuleb?

Praktika aitab arendada üliõpilaste erialaseid oskusi ja annab kogemusi. Kogemused on tööturule minnes aga ülimalt kasulikud, sest tööandjad hindavad peale särasilmsuse ja õpihimu ka analüüsivõimet ning valdkonna praktilist tundmist. Saates jagavad oma kogemusi arstiteaduse neljanda kursuse tudeng Anna-Marija Sljusartšuk ning majandusteaduskonna esmakursuslane ja sotsiaalse idufirma CommuniCare tegevjuht Norman Vester.

Tartu Ülikoolis on võimalik valida paljude praktikavõimaluste vahel ja praktika võib läbi teha ka mitu korda. Võib minna mõnda ettevõttesse, lüüa kaasa projektides, töötada koos teadlastega uurimisrühmades või katsetada ideid Startup Labis. Magistrantidel on võimalus omandada kogemusi ja teadmisi ka tööstusmagistrantuuris või panna ennast proovile juhendajana. Praktika valik sõltub erialast ja üliõpilase vajadustest ning seda saab teha nii Eestis kui ka mujal maailmas. Ülikool toetab igati praktikat teistes riikides, et üliõpilased näeksid erinevaid ühiskondi ja saaksid mitmekesiseid kogemusi.

Igal aastal teeb Tartu Ülikoolis praktika üle 7000 üliõpilase – üle poole kõigist üliõpilastest. Alates 2020. aasta sügisest suureneb see arv veelgi, sest siis muutub praktika tegemine võimalikuks kõigil erialadel.

Tartu Ülikooli taskuhäälingusaatest saad veel teada, miks tasub õppida just Tartu Ülikoolis ja mis eristab Tartut teistest linnadest. Head kuulamist!

Kuula värsket saadet Delfi Taskust!