Suve viimasel päeval jõudis lõpule kauaaegse sporditegelase Mati Margi siinpoolne teekond. See polnud pikk, katkedes 68-ndal ringil.

Mati Marki jäävad mäletama paljud, eelkõige laskespordi ja spordi tippjuhtimisega seotud põlvkonnad. Tuntuse omandas ta esmalt sportlasena, jõudes Eesti meistri ja rekordiomaniku astmeni. Haridusteed tähistavad Tallinna Ehitustehnikumi (lõpetas 1960) ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi kehakultuuriteaduskonna diplom (1978). Kuuekümnendatel aastatel töötas ta juhtivatel kohtadel ehituse alal, seejärel laskmise vanemtreenerina vabariiklikus spordikomitees.

Omandatud teadmised ja kogemused kulusid eriti ära aastast 1975, kui Mati Mark valiti Olümpia-80 üleliidulise orgkomitee Tallinna valitsuse asejuhatajaks. Tema koordineerimisel valmistuti olümpiamängude purjeregati läbiviimiseks Tallinna lahel, mille käigus kerkis lisaks purjespordikeskusele (TOP) veel mitu Tallinnale vajalikku ehitist – linnahall, teletorn, Olümpia hotell, postimaja jm.

Tunnustuseks saavutatu eest oli Mati Margi määramine  (1984) Eesti NSV Kehakultuuri ja Spordikomitee esimeheks ning taasiseseisvumise järel Eesti Spordiameti peadirektoriks, möödunud kümnendi teises pooles kultuuriministeeriumi  spordiosakonna juhatajaks. Viimastel aastatel töötas ta osakonnajuhatajana Harju maavalitsuses.

Silmapaistvalt pikk oli Mati Margi tegevus rahvusvahelises mastaabis. Ligi kakskümmend aastat oli ta tegev Euroopa Laskespordi Konföderatsiooni juhatuse liikme ja asepresidendina, rahvusvahelise kategooria kohtunikuna, tippvõistluste žürii liikmena. Paljudeks aastateks (alates 1976.a.) valiti ta Eesti Laskurliidu presidendiks, tema eestvedamisel korraldati viimase kümne aasta jooksul Eestis kolmed Euroopa meistrivõistlused laskmises. Ta on olnud EOK liige ja Eesti spordidelegatsiooni juht paljudel rahvusvahelistel suurvõistlustel.

Teenete eest spordi ja laskespordi arendamisel on Mati Marki autasustatud Eesti Kaitseväe Eriteenete Risti ja Kaitseliidu Eriklassi Teenetemedaliga. Ta oli Eesti teeneline treener aastast 1973, aitas ja treenis viimaste nädalateni jahilaskmise maailmameistrit Andrei Inešinit.   

Mati Margi energiline ja järjekestev tegevus muutis Eesti spordielu korraldust palju ning positiivselt.

Suur aitähh Sulle, Mati Mark

Oleme leinas koos Mati Margi omaste ja lähedastega

EESTI KULTUURIMINISTEERIUM

EESTI OLÜMPIAKOMITEE

EESTI LASKURLIIT

Hüvastijätt Mati Margiga toimub laupäeval, 27. septembril kell 12 Tallinnas, Kaarli kirikus, matusetalitus Matsakalmistul.