Foto: Shutterstock

Autismi ja lapsepõlves saadud vaktsiinide vahelise võimaliku seose üle on olnud terav debatt. Hirm, et vaktsineerimise ja autismi vahel on seos, on tekitanud rahvatervise seisukohalt väga probleemse olukorra, kus vaktsiiniga ära hoitavad haigused on hakanud levima, kirjutavad uuringu läbi viinud teadlased.

Luke Taylor ja tema kaks kolleegi viisid läbi põhjaliku meta-analüüsi, et kokku võtta kõik olemasolevad tõestusmaterjalid uuringutest üksikjuhtumitest ja rühmauuringutest. Sobivates uuringutes hinnati vaktsineerimise ja järgneva autismi või teiste autismispektrumi häirete arenemist.

Analüüsiks võeti viis rühmauuringut, mis hõlmas 1,246,407 last ja viis üksikjuhtumite uuringut, mis hõlmas 9920 last. Rühmauuringu tulemused ei paljastanud seost vaktsiini ja autismi ega autismispektrumi häirete vahel. Samuti uuriti leetrite-mumpsi-punetiste vaktsiini, elavhõbe ja tiomersaali (vaktsiinides sisalduv säilitusaine) vahelist seost autismi või autismispektrumi häirete välja kujunemisel ning sealtki ei ilmnenud, et need omavahel seotud oleks.

Kokkuvõttes ei leidnud teadlased põhjaliku analüüsi tulemusena seost vaktsiinide ja autismi või autismispektrumi häirete välja kujunemisel. Samuti ei leitud seost ka autismi ja autismispektrumi häirete ning vaktsiinide koostisosade (tiomersaal või elavhõbe) või mitmte haiguste vaktsiini (nt leetrid, mumps, punetised) ja autismi vahel.

Varajases lapsepõlves vaktsineerimise ja autismi seose üks põhilisi allikaid on 1998. aastal Andrew Wakefieldi poolt tehtud uuring, mis põhines 12 patsiendi juhtumil. See uuring on praeguseks täielikult tagasi võetud ja kehtetuks kuulutatud. Wakefield kaotas ka oma litsentsi.

Aastal 2011 avaldas British Medical Journal (BMJ) uuringu, milles seisis hinnang, et 1998. aasta uuringu oli "põhjalik pettus", mis on kahjustanud rahvatervist. Uuringust tuli välja ka, et Wakefield oli kahtlemata vastutav ning ta moonutas või muutis patsientide haiguslugusid. BMJ peatoimetaja Fiona Godlee ütles tookord CNN-ile antud kommentaaris, et "Üks asi on teha halb uuring, mis on vigasid täis ja seejärel autor tunnistab vigasid, kuid selle juhtumiga on meil täiesti teine pilt, milles joonistub välja teadlik katse luua seos andmete võltsimise tulemusena."

Wakefieldi võltsingut tõestanud teadusajakirja numbri juhtkirjas tõdes BMJ, et kahju, mida uuringutulemused rahvatervisele põhjustasid, jätkub edasigi, sellele annavad hoogu kallutatud lood meedias ja ebaadekvaatne vastus valitsuselt, teadlastelt, teadusajakirjadelt ja meditsiiniekspertidelt.

Wakefield tunnistas CNN-ile antud intervjuus, et tema töö on "äärmiselt moonutatud" ja et ta oli sihtmärgiks "halastamatule, pragmaatilisele eesmärgile purustada kõik katsed uurida adekvaatselt vaktsiinide ohutust."

Uuringutulemused ei ole veel avaldatud, sest teadusartikel teab veel läbima viimase toimetamise, kuid see on vastu võetud ning sisulisi muudatusi enam ei tule. Vaata lähemalt siit.