Ametnike sissetulekud on Eestis avalikud ning need numbrid riputatakse regulaarselt avaliku teenistuse veebiküljele. Samas töötab ametkondades hulganisti inimesi, kes ei ole riigiametnikud avaliku teenistuse seaduse mõistes. Riigiameti töötaja tegutseb töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse üksnes avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Mitte-ametnikest töötajate palkade süsteemse avaldamise kohustust asutustel ei ole. Seega tasub Ärilehe tabelit vaadates meeles pidada, et arvestatud on ametnike ehk vahetult riigis avaliku võimu teostajate sissetulekutega.

Avalehele
197 Kommentaari
Loe veel: