Oma andmed uuendamata jättes saab infot soodsate hindade kohta alles poes. Foto: Kristjan Ats Mägi

Teoorias annab EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR tavainimesele suurema kontrolli oma andmete kasutamise üle. Ent praktikas oleneb kõik inimese informeeritusest. Ja informeeritud pole lihtne olla – määrust tõlgendades on eksperdidki risti vastupidistel seisukohtadel. Lõppkokkuvõttes vastutab igaüks ise, kui näiteks kohus leiab, et ta on millestki valesti aru saanud.

« Avalehele 20 Kommentaari