Pärnu haigla sisemise verejooksu tõttu surnud mehe juhtumit ei kommenteeri. Foto: Ago Tammik

Jaanuaris oli traagiline juhtum Pärnu haiglas, kuhu halva enesetunde tõttu pöördunud 53-aastane mees saadeti pärast mõnd tundi tilgutite all koju tagasi, kus ta aga vähem kui tund aega hiljem suri.

16. jaanuaril tundis 53-aastane mees end halvasti ja pöördus seetõttu Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonda. „Ei uuritud midagi, pandi kolmeks tunniks tilgutid ja seejärel öeldi otse, et meil on voodikohta vaja, ja saadeti minema,” rääkis haige lähedane, kelle sõnul suri mees vähem kui tund aega hiljem kodus suurte valudega. „Abi saamise asemel kaotasime me oma lähedase.”

Hiljem selgus, et mehel oli juba mitu päeva olnud sisemine verejooks. „Kuidas on võimalik, et haiglas ei uuritud, miks inimesel paha on. Inimene nägi väga halb välja ja enesetunne polnud hea,” imestas lähedase kaotanu.

Haigla ei kommenteeri

Haigla ei soovi juhtunut lähemalt kommenteerida, öeldes, et esiteks ei lahenda keeruliste juhtumite avalik arutelu asjaosaliste jaoks ühtegi probleemi, ja teiseks võib see panna patsiendid ja nende lähedased ebameeldivasse olukorda, mida nood ei osanud ette näha.

„Kinnitame, et suhtume alati tõsiselt ja sisuliselt patsientide ja nende lähedaste kaebustesse, uurime alati vaidlusküsimuste ja probleemide ilmnemisel juhtunu asjaolusid, kaasates vajadusel ka sõltumatu sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni, anname oma pädevuse piires hinnanguid, kavandame parendustegevusi ning püüame alati õppida oma vigadest,” öeldi Pärnu haiglast.

Haigla kommunikatsioonispetsialist Eda Amur kommenteeris üksnes väidet voodikohtade vajamisest ja kinnitas, et 16. jaanuaril polnud kohtade puudust ei erakorralise meditsiini osakonnas ega ka mujal haiglas. Ta rõhutas samuti, et kui haige vajab erakorralist abi, siis ei saadeta teda ühestki haiglast ära ka siis, kui voodikohti tõesti puudu on.