„Kinnitan, et olen teadlik alljärgnevast...,” annab reisija lennujaamas ühiskondlikult kasutatava pastakaga vande paberile liikumispiiranguid mitte rikkuda. Kirja tuleb panna nimi, isikukood, viibimiskoht ja kontaktandmed. Paber täidetud, reastab reisija end puidust piiriputka järjekorda ja ootab, kuni piirivalvur neilt kehvas inglise keeles käskival toonil kirjutatut üle hakkab küsima. Mis nimi? Mis aadress? Kõik paberile kirja pandu tuleb piirivalvuril arvutisse ümber toksida.

Ja milleks see kõik? Üldjuhul mitte millekski. Paberitega kogutud infot läheb vaja harva. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetel koguti möödunud nädalal piiripunktides umbes 400-500 kinnituslehte. Terviseametil on selle aja jooksul paberitest infot vaja läinud kahel korral: 28. septembril ja 5. oktoobril. Kuna kahe koroonaga nakatunud inimese kodakondsus polnud täpselt teada, siis palus terviseamet nende päritolu PPA-l uurida.

Koroonakriisi lähtepunktist on siinmail möödas umbes pool aastat, kuid seniajani pole end digiriigina reklaamiv Eesti suutnud valmistada lahendust, kuidas massiline paberimäärimine internetti ümber kolida. Siiski - digimaiku lahendus on PPA kodulehelt leitav kinnituslehe virtuaalne versioon. Ent seegi tuleb välja printida, ära täita ja siis piiripunktis ikkagi paberkujul esitada.


Avalehele
89 Kommentaari
Loe veel: