Kaupo Heinma sõnul peavad tootjad paremini mõistma, milline on jäätmekäitluses nende vasutus. Foto: Rauno Volmar

Euroopa Liidus kasutatakse nelja eri metoodikat, millega arvestatakse, kui suur osa riigis tekkinud jäätmeid ringlusse võetakse ehk ümber töödeldakse. Metoodikast hoolimata peab 2020. aastaks olema kõigil riikidel ringluses 50% olmejäätmeid. Tõsi, riikide reaalset tublidust nende protsentide abil võrrelda ei saa, kuid sellise valikuvõimaluse on ühendus liikmesriikidele jätnud. Järgmise aastani saab arvutusviisi soovi korral muuta ning seda võimalust ongi mõni liikmesriik kasutanud. Nüüd kavatseb seda teha ka Eesti.

« Avalehele 79 Kommentaari